27 July 2006

Ανοικτή επιστολή επιστημόνων για τους κινδύνους των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων & καλλιεργειών

http://www.organicconsumers.org/ge/openletter122105.cfm

GM WATCH daily
http://www.gmwatch.orgΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η τρέχουσα παραγωγή των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών (GM=Genetically Modified) διακινδυνεύει χωρίς να είναι απαραίτητο την υγεία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος. Η παρούσα γνώση δεν είναι ικανοποιητική για να τροποποιήσει ακίνδυνα και προβλέψιμα το γονιδίωμα των φυτών, και οι κίνδυνοι σοβαρών παρενεργειών αντισταθμίζουν μακράν τα οφέλη. Σας προτρέπουμε να σταματήσουμε τα προϊόντα αυτής της νεαρής επιστήμης στον πληθυσμό μας και να απαγορεύσουμε την απελευθέρωση αυτών των καλλιεργειών στο περιβάλλον απ’όπου δεν μπορούν ποτέ να ανακληθούν.

Η τρέχουσα τεχνολογία προωθήθηκε βιαστικά στην αγορά πολύ πριν να ερευνηθεί επιστημονικά. Η εισαγωγή της συνοδεύθηκε με στημμένη έρευνα, δωροδοκίες, 1 φιμωμένους επιστήμονες, 2 συγκαλύψεις 3 και ρυθμιστικά όργανα γεμάτα από αντιπροσώπους της βιομηχανίας.4 Με τις αυξανόμενες αποδείξεις σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας, πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα για να τελειώσουμε με αυτή τη υπόθεση και αυτήν την επικίνδυνη κατάχρηση της δημόσιας εμπιστοσύνης.

Οι τρέχουσες αξιολογήσεις της ασφάλειας είναι ανεπαρκείς στο να βρουν τα περισσότερα από τα επιβλαβή αποτελέσματα. Όταν ένα ξένο γονίδιο παρεμβάλλεται τεχνητά σε ένα ζωντανό οργανισμό όπως σε μια καλλιέργεια GM, το προυπάρχον φυσικό γονίδιο του οργανισμού μπορεί ακούσια να διαγραφεί, να σβηστεί, να μείνει μόνιμα αναμμένο, να αλλοιωθεί ή να κομματιαστεί. Εκατοντάδες των φυσικών γονιδίων μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που παράγουν τις πρωτεϊ'νες τους (βασικά μόρια που διαμορφώνουν τα ζωντανά κύτταρα), και ακόμη και η πρόσφατα εισαχθείσα πρωτεϊ'νη μπορεί να διαφέρει από αυτό που προορίστηκε.

Οι βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται ως βάση για τις αξιώσεις ασφάλειας έχουν ανατραπεί και διάφορα δυσμενή συμπεράσματα δείχνουν ότι τα GM τρόφιμα είναι επισφαλή.Τα ζώα που ταϊστηκαν με GM είχαν προβλήματα με την ανάπτυξη, την εξέλιξη των οργάνων και την ανταπόκριση του ανοσοποιητικού τους, τη διαμόρφωση των κυττάρων του αίματος 5 και του συκωτιού 6, καθώς επίσης και κατεστραμμένα όργανα (αιμορραγώντα στομάχια7, υπερβολική αύξηση κυττάρων 8, φλεγμονή στον ιστό του πνεύμονα 9), προβλήματα στειρότητας 10 και αυξημένα ποσοστά θανάτου, 11 που περιλάμβαναν ακόμη και τους απογόνους τους.12

Οι κίνδυνοι αυξάνονται από το γεγονός ότι τα γονίδια που παρεμβάλλονται στα τρόφιμα GM όχι μόνο επιζούν της πέψης, αλλά μεταφέρονται στα όργανα του σώματος και τη κυκλοφορία. Τα μεταλλαγμένα γονίδια(Transgenes) έχουν βρεθεί στο αίμα, το συκώτι, τη σπλήνα και στα νεφρά.13 Το DNA μπορεί ακόμη και να ταξιδεψει μέσω του πλακούντα στο αγέννητο έμβρυο.14 Η μόνη ανθρώπινη κλινική δοκιμή έδειξε ότι τα transgenes από τη σόγια μεταφέρονται στα εντερικά βακτήρια.15

Οι ισχυρισμοί ότι κανένας δεν έχει ποτέ βλαφθεί από τα GM τρόφιμα είναι παραπλανητικές, δεδομένου ότι κανένας δεν ελέγχει τις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ξέρουμε ότι οι αλλεργίες σόγιας ανήλθαν στα ύψη κατά 50 τοις εκατό μετά από την εισαγωγή GM σόγιας στη Βρετανία, 16 και ένα GM συμπλήρωμα τροφίμων σκότωσε 100 Αμερικανούς και ανάγκασε 5.000- 10.000 να αρρωστήσουν.17

Μερικές GM καλλιέργειες δημιουργούν το φυτοφάρμακό τους αποκαλούμενο Bt. Η έγκρισή τους στηρίχθηκε υποθέτοντας ότι η Bt toxin δεν είναι βιοενεργό στα θηλαστικά. Αλλά η Bt toxin προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις του ανοσοποιητικού και την ανώμαλη και υπερβολική αύξηση των κυττάρων των ποντικιών. Οι Φιλιππινέζοι που ζουν δίπλα σε καλλιέργειες καλαμποκιού Bt ανέπτυξαν μυστήρια συμπτώματα κατά τη διάρκεια του χρόνου της γονιμοποίησης – για τρεις συνεχόμενες εποχές - και οι εξετάσεις αίματος έδειξαν αντίδραση του ανοσοποιητικού στο Bt.18 Μια έκθεση του Νοεμβρίου 2005 από την Ινδία ισχυρίζεται ότι το βαμβάκι Bt επίσης δημιουργεί αλλεργικές αντιδράσεις.19 Και τί θα συμβεί εάν μεταφέρονται τα γονιδία Bt στα εντερικά βακτηρίδια όπως τα γονίδια της σόγιας; Θα μπορούσαν να μετατρέψουν την εσωτερική χλωρίδα μας σε ζωντανά εργοστάσια φυτοφαρμάκων.

Παρά την χειραγώγηση των δημόσιων σχέσεων, οι GM καλλιέργειες αυξάνουν τη χρήση ζιζανιοκτόνων20, χαμηλώνουν τη μέση παραγωγή, και διακινδυνεύουν την ασφάλεια τροφίμων. Είναι καταστρεπτικές για την αειφόρο και οργανική καλλιέργεια, και παγιδεύουν τους αγρότες σε έναν κύκλο χρέωσης και εξάρτησης. Διακινδυνεύουν την βιοποικιλότητα21, βλάπτουν τα ευεργετικά έντομα22, καταστρέφουν τα βακτήρια στο χώμα 23, μολύνουν τις μη-GM ποικιλίες24 και μπορεί να παραμείνουν μέσα στο περιβάλλον για γενιές.25

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θέλουν να καλύψουν τους κινδύνους που είναι έμφυτοι στους γεννετικά τροποποιημένους οργανισμούς.26 Οι καταναλωτές δεν τα μεταλλαγμένα.27

Παρακαλούμε ενεργήστε σήμερα για να προστατέψετε την υγεία μας, το περιβάλλον μας, και τις μελλοντικές γενιές.----------------

1 Monsanto fined $1.5m for bribery (7 January, 2005) BBC
News(
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4153635.stm)

2 Delborne, J.A. (August 27, 2004) Transforming Scientific Dissent into
Dissidence: Analysis of “The Pulse of Scientific Freedom in the Age of the
Biotech Industry”, Annual Conference of the Society for the Social Studies
of Science, Ecole des Mines,
Paris.
(
http://www.csi.ensmp.fr/WebCSI/4S/download_paper/download_paper.php?paper=d
elborne.pdf )

3 GMO: French authorities wish confidentiality on sanitary studies: “OGM :
les autorités françaises veulent la confidentialité sur les études
sanitaires” (2005)
(
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=95406)

4 Among many other cases, (May 2004) ‘Independent and objective consultants
servicing the agricultural, agricultural supply trade, rural and food
industries’ (
http://www.gmwatch.org/profile1.asp?PrId=308&page=P )

5 French experts very disturbed by health effects of Monsanto GM corn (March
24 2004
), (http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=3308), Translation of
Le Monde article (June 2005) “L’expertise confidentielle sur un inquiétant
maïs transgénique,” Confidential report on a worrying GM corn. Also see
Spilling the Beans,
(
http://www.seedsofdeception.com/Public/Newsletter/June05GMCornHealthDangerE
xposed/index.cfm)
by Herve Kempf,
22.04.04,(
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-362061,0.html )

6 Malatesta M, Caporaloni C, Gavaudan S, et al (2002) “Ultrastructural
Morphometrical and Immunocytochemical Analyses of Hepatocyte Nuclei from
Mice Fed on Genetically Modified Soybean”. Cell Structure and Function Vol.
27, No. 4 pp.173-18. (
http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=3622)

7 Pusztai, A. et al. (2003) Genetically Modified Foods: Potential Human
Health Effects. In: Food Safety: Contaminants and Toxins (ed. JPF D’Mello)
pp.347-372. CAB International,
Wallingford Oxon, UK

8 Ewen, SWB & Pusztai, A. (1999) Effects of diets containing genetically
modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small
intestine. Lancet 354, 1727-1728.

9 Prescott V.E., Campbell P.M., Moore A., Mattes J., Rothenberg M. E.,
Foster P.S., Higgins T.J.V., and Hogan S.P. (November 16, 2005) Transgenic
Expression of Bean-Amylase Inhibitor in Peas Results in Altered Structure
and Immunogenicity, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Volume 53,
Issue 23, , pp. 9023 ­
9030(
http://www.csiro.au/csiro/content/standard/pssp,,.html)

10 - Bt Corn Linked to Hog Breeding Problems (May 20, 2002), in
http://www.gmfreecymru.org.uk/crops_bt.htm
- Sterility indirectly favoured by round-up ready GM crops : Richard S.,
Moslemi S., Sipahutar H., Benachour N., and Seralini G.-E. (2005)
Differential Effects of Gly phosate and Roundup on Human Placental Cells and
Aromatase Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 6, June 2005.
(
http://ehp.niehs.nih.gov/members/2005/7728/7728.pdf )

11 Report for the Chardon LL Hearing, Non-Suitability of Genetically
Engineered Feed for Animals, Dr. Eva Novotny, Scientists for Global
Responsibility (May 2002). (
http://www.sgr.org.uk/GenEng/animalfeel_all.pdf
)

12 The study was presented at several conferences starting on October 10,
2005
, but has not been published or subjected to peer-review. The results
must be considered preliminary and unverified, but medical organizations and
others are calling for the immediate repetition of the study, given the
disturbing findings. See
www.seedsofdeception.com/Public/Newsletter/Oct05RatsDieWhenMothersEatGMSoy/i
ndex.cfm

13 Pusztai, A. and Bardocz, S. (2005) GMO in animal nutrition: potential
benefits and risks. In “Biology of Nutrition in Growing Animals”, R.
Mosenthin, J. Zentek and T. Zebrowska (Eds.), Elsevier Limited, pp. 513-54O.

14 Doerfler W; Schubbert R (1994) “Uptake of foreign DNA from the
environment: the gastrointestinal tract and the placenta as portals of
entry,” Journal of molecular genetics and genetics Vol 242: 495-504.

15 Netherwood, et al (2 February 2004) Assessing the survival of transgenic
plant DNA in the human gastrointestinal tract, Nature Biotechnology, Vol 22
Number.

16 Townsend M. (March 12, 1999) “Why Soya is a hidden destroyer,” Daily
Express.

17 Smith J. (2003), Seeds of Deception, Chapter 4 Deadly Epidemic, Yes!
Books 2003. See also
www.seedsofdeception.com, L-tryptophan section.

18 Preliminary evidence presented at a conference by the Norwegian Institute
for Gene Ecology, for delegates to the 2004 UN Biosafety Protocol
Conference. See
http://www.seedsofdeception.com/utility/showArticle/?objectID=36 as well as
several newspaper reports.

19 “Bt cotton causing allergic reaction; cattle dead” (November 23, 2005)
(
http://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=170692&cat=Health )

20 Benbrook CM (November 2003) Impacts of Genetically Engineered Crops on
Pesticide Use in the
United States: The First Eight Years, BioTech InfoNet,
Technical Paper No 6.

21 Independent Scientific Steering Committee (21 March 2005) Managing GM
crops with herbicides: Effects on farmland wildlife
(
http://www.defra.gov.uk/environment/gm/fse/results/fse-summary-05.pdf )

22 Koechlin, F (March 1999) “Bt Crops and Their Impacts on Insects and Food
Webs” (
http://www.biotech-info.net/insects2.html )

23 Damage to soil bacteria, notably through horizontal transfer: Heinemann
J.A, Traavik T. (2004) Problems in monitoring horizontal gene transfer in
field trials of transgenic plants. Nat. Biotechnol. 22, pp 1105-1109.

24 Daniels R., Boffey C., Mogg R., Bond J. & Clarke R. (March 2004) The
Potential for dispersal of herbicide tolerance genes from
geneticallymodified, herbicide-tolerant oilseed rape crops to wild
relatives, Final report to DEFRA, contract ref: EPG 1/5/151.
(
http://www.defra.gov.uk/environment/gm/research/pdf/epg_1-5-151.pdf )

25 Jager, M.J. & Tappeser, B. (April 10, 1995). Risk Assessment and
Scientific Knowledge. Current data relating to the survival of GMOs and the
persistence of their nucleic acids: Is a new debate on safeguards in genetic
engineering required? - considerations from an ecological point of view.
TWN-Workshop on
Biosafety, New York.
http://psrast.org/wanho.htm

26 “Survey reveals: insurance companies say no to GMO” (October 9, 2003) (
http://www.greenparty.org.uk/news/836 )

27 Warwick H., Meziani, G. (September 2002) Seeds of Doubt, UK Soil
Association, based on an estimate by Charles Benbrook, former executive
director of the US National Academy of Sciences’ Board on Agriculture.

1 comment:

Elena said...

Polu kalo to blog sou. Keep posting.