27 July 2006

Ανοικτή επιστολή επιστημόνων για τους κινδύνους των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων & καλλιεργειών

http://www.organicconsumers.org/ge/openletter122105.cfm

GM WATCH daily
http://www.gmwatch.orgΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η τρέχουσα παραγωγή των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών (GM=Genetically Modified) διακινδυνεύει χωρίς να είναι απαραίτητο την υγεία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος. Η παρούσα γνώση δεν είναι ικανοποιητική για να τροποποιήσει ακίνδυνα και προβλέψιμα το γονιδίωμα των φυτών, και οι κίνδυνοι σοβαρών παρενεργειών αντισταθμίζουν μακράν τα οφέλη. Σας προτρέπουμε να σταματήσουμε τα προϊόντα αυτής της νεαρής επιστήμης στον πληθυσμό μας και να απαγορεύσουμε την απελευθέρωση αυτών των καλλιεργειών στο περιβάλλον απ’όπου δεν μπορούν ποτέ να ανακληθούν.

Η τρέχουσα τεχνολογία προωθήθηκε βιαστικά στην αγορά πολύ πριν να ερευνηθεί επιστημονικά. Η εισαγωγή της συνοδεύθηκε με στημμένη έρευνα, δωροδοκίες, 1 φιμωμένους επιστήμονες, 2 συγκαλύψεις 3 και ρυθμιστικά όργανα γεμάτα από αντιπροσώπους της βιομηχανίας.4 Με τις αυξανόμενες αποδείξεις σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας, πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα για να τελειώσουμε με αυτή τη υπόθεση και αυτήν την επικίνδυνη κατάχρηση της δημόσιας εμπιστοσύνης.

Οι τρέχουσες αξιολογήσεις της ασφάλειας είναι ανεπαρκείς στο να βρουν τα περισσότερα από τα επιβλαβή αποτελέσματα. Όταν ένα ξένο γονίδιο παρεμβάλλεται τεχνητά σε ένα ζωντανό οργανισμό όπως σε μια καλλιέργεια GM, το προυπάρχον φυσικό γονίδιο του οργανισμού μπορεί ακούσια να διαγραφεί, να σβηστεί, να μείνει μόνιμα αναμμένο, να αλλοιωθεί ή να κομματιαστεί. Εκατοντάδες των φυσικών γονιδίων μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που παράγουν τις πρωτεϊ'νες τους (βασικά μόρια που διαμορφώνουν τα ζωντανά κύτταρα), και ακόμη και η πρόσφατα εισαχθείσα πρωτεϊ'νη μπορεί να διαφέρει από αυτό που προορίστηκε.

Οι βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται ως βάση για τις αξιώσεις ασφάλειας έχουν ανατραπεί και διάφορα δυσμενή συμπεράσματα δείχνουν ότι τα GM τρόφιμα είναι επισφαλή.Τα ζώα που ταϊστηκαν με GM είχαν προβλήματα με την ανάπτυξη, την εξέλιξη των οργάνων και την ανταπόκριση του ανοσοποιητικού τους, τη διαμόρφωση των κυττάρων του αίματος 5 και του συκωτιού 6, καθώς επίσης και κατεστραμμένα όργανα (αιμορραγώντα στομάχια7, υπερβολική αύξηση κυττάρων 8, φλεγμονή στον ιστό του πνεύμονα 9), προβλήματα στειρότητας 10 και αυξημένα ποσοστά θανάτου, 11 που περιλάμβαναν ακόμη και τους απογόνους τους.12

Οι κίνδυνοι αυξάνονται από το γεγονός ότι τα γονίδια που παρεμβάλλονται στα τρόφιμα GM όχι μόνο επιζούν της πέψης, αλλά μεταφέρονται στα όργανα του σώματος και τη κυκλοφορία. Τα μεταλλαγμένα γονίδια(Transgenes) έχουν βρεθεί στο αίμα, το συκώτι, τη σπλήνα και στα νεφρά.13 Το DNA μπορεί ακόμη και να ταξιδεψει μέσω του πλακούντα στο αγέννητο έμβρυο.14 Η μόνη ανθρώπινη κλινική δοκιμή έδειξε ότι τα transgenes από τη σόγια μεταφέρονται στα εντερικά βακτήρια.15

Οι ισχυρισμοί ότι κανένας δεν έχει ποτέ βλαφθεί από τα GM τρόφιμα είναι παραπλανητικές, δεδομένου ότι κανένας δεν ελέγχει τις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ξέρουμε ότι οι αλλεργίες σόγιας ανήλθαν στα ύψη κατά 50 τοις εκατό μετά από την εισαγωγή GM σόγιας στη Βρετανία, 16 και ένα GM συμπλήρωμα τροφίμων σκότωσε 100 Αμερικανούς και ανάγκασε 5.000- 10.000 να αρρωστήσουν.17

Μερικές GM καλλιέργειες δημιουργούν το φυτοφάρμακό τους αποκαλούμενο Bt. Η έγκρισή τους στηρίχθηκε υποθέτοντας ότι η Bt toxin δεν είναι βιοενεργό στα θηλαστικά. Αλλά η Bt toxin προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις του ανοσοποιητικού και την ανώμαλη και υπερβολική αύξηση των κυττάρων των ποντικιών. Οι Φιλιππινέζοι που ζουν δίπλα σε καλλιέργειες καλαμποκιού Bt ανέπτυξαν μυστήρια συμπτώματα κατά τη διάρκεια του χρόνου της γονιμοποίησης – για τρεις συνεχόμενες εποχές - και οι εξετάσεις αίματος έδειξαν αντίδραση του ανοσοποιητικού στο Bt.18 Μια έκθεση του Νοεμβρίου 2005 από την Ινδία ισχυρίζεται ότι το βαμβάκι Bt επίσης δημιουργεί αλλεργικές αντιδράσεις.19 Και τί θα συμβεί εάν μεταφέρονται τα γονιδία Bt στα εντερικά βακτηρίδια όπως τα γονίδια της σόγιας; Θα μπορούσαν να μετατρέψουν την εσωτερική χλωρίδα μας σε ζωντανά εργοστάσια φυτοφαρμάκων.

Παρά την χειραγώγηση των δημόσιων σχέσεων, οι GM καλλιέργειες αυξάνουν τη χρήση ζιζανιοκτόνων20, χαμηλώνουν τη μέση παραγωγή, και διακινδυνεύουν την ασφάλεια τροφίμων. Είναι καταστρεπτικές για την αειφόρο και οργανική καλλιέργεια, και παγιδεύουν τους αγρότες σε έναν κύκλο χρέωσης και εξάρτησης. Διακινδυνεύουν την βιοποικιλότητα21, βλάπτουν τα ευεργετικά έντομα22, καταστρέφουν τα βακτήρια στο χώμα 23, μολύνουν τις μη-GM ποικιλίες24 και μπορεί να παραμείνουν μέσα στο περιβάλλον για γενιές.25

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θέλουν να καλύψουν τους κινδύνους που είναι έμφυτοι στους γεννετικά τροποποιημένους οργανισμούς.26 Οι καταναλωτές δεν τα μεταλλαγμένα.27

Παρακαλούμε ενεργήστε σήμερα για να προστατέψετε την υγεία μας, το περιβάλλον μας, και τις μελλοντικές γενιές.----------------

1 Monsanto fined $1.5m for bribery (7 January, 2005) BBC
News(
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4153635.stm)

2 Delborne, J.A. (August 27, 2004) Transforming Scientific Dissent into
Dissidence: Analysis of “The Pulse of Scientific Freedom in the Age of the
Biotech Industry”, Annual Conference of the Society for the Social Studies
of Science, Ecole des Mines,
Paris.
(
http://www.csi.ensmp.fr/WebCSI/4S/download_paper/download_paper.php?paper=d
elborne.pdf )

3 GMO: French authorities wish confidentiality on sanitary studies: “OGM :
les autorités françaises veulent la confidentialité sur les études
sanitaires” (2005)
(
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=95406)

4 Among many other cases, (May 2004) ‘Independent and objective consultants
servicing the agricultural, agricultural supply trade, rural and food
industries’ (
http://www.gmwatch.org/profile1.asp?PrId=308&page=P )

5 French experts very disturbed by health effects of Monsanto GM corn (March
24 2004
), (http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=3308), Translation of
Le Monde article (June 2005) “L’expertise confidentielle sur un inquiétant
maïs transgénique,” Confidential report on a worrying GM corn. Also see
Spilling the Beans,
(
http://www.seedsofdeception.com/Public/Newsletter/June05GMCornHealthDangerE
xposed/index.cfm)
by Herve Kempf,
22.04.04,(
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-362061,0.html )

6 Malatesta M, Caporaloni C, Gavaudan S, et al (2002) “Ultrastructural
Morphometrical and Immunocytochemical Analyses of Hepatocyte Nuclei from
Mice Fed on Genetically Modified Soybean”. Cell Structure and Function Vol.
27, No. 4 pp.173-18. (
http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=3622)

7 Pusztai, A. et al. (2003) Genetically Modified Foods: Potential Human
Health Effects. In: Food Safety: Contaminants and Toxins (ed. JPF D’Mello)
pp.347-372. CAB International,
Wallingford Oxon, UK

8 Ewen, SWB & Pusztai, A. (1999) Effects of diets containing genetically
modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small
intestine. Lancet 354, 1727-1728.

9 Prescott V.E., Campbell P.M., Moore A., Mattes J., Rothenberg M. E.,
Foster P.S., Higgins T.J.V., and Hogan S.P. (November 16, 2005) Transgenic
Expression of Bean-Amylase Inhibitor in Peas Results in Altered Structure
and Immunogenicity, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Volume 53,
Issue 23, , pp. 9023 ­
9030(
http://www.csiro.au/csiro/content/standard/pssp,,.html)

10 - Bt Corn Linked to Hog Breeding Problems (May 20, 2002), in
http://www.gmfreecymru.org.uk/crops_bt.htm
- Sterility indirectly favoured by round-up ready GM crops : Richard S.,
Moslemi S., Sipahutar H., Benachour N., and Seralini G.-E. (2005)
Differential Effects of Gly phosate and Roundup on Human Placental Cells and
Aromatase Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 6, June 2005.
(
http://ehp.niehs.nih.gov/members/2005/7728/7728.pdf )

11 Report for the Chardon LL Hearing, Non-Suitability of Genetically
Engineered Feed for Animals, Dr. Eva Novotny, Scientists for Global
Responsibility (May 2002). (
http://www.sgr.org.uk/GenEng/animalfeel_all.pdf
)

12 The study was presented at several conferences starting on October 10,
2005
, but has not been published or subjected to peer-review. The results
must be considered preliminary and unverified, but medical organizations and
others are calling for the immediate repetition of the study, given the
disturbing findings. See
www.seedsofdeception.com/Public/Newsletter/Oct05RatsDieWhenMothersEatGMSoy/i
ndex.cfm

13 Pusztai, A. and Bardocz, S. (2005) GMO in animal nutrition: potential
benefits and risks. In “Biology of Nutrition in Growing Animals”, R.
Mosenthin, J. Zentek and T. Zebrowska (Eds.), Elsevier Limited, pp. 513-54O.

14 Doerfler W; Schubbert R (1994) “Uptake of foreign DNA from the
environment: the gastrointestinal tract and the placenta as portals of
entry,” Journal of molecular genetics and genetics Vol 242: 495-504.

15 Netherwood, et al (2 February 2004) Assessing the survival of transgenic
plant DNA in the human gastrointestinal tract, Nature Biotechnology, Vol 22
Number.

16 Townsend M. (March 12, 1999) “Why Soya is a hidden destroyer,” Daily
Express.

17 Smith J. (2003), Seeds of Deception, Chapter 4 Deadly Epidemic, Yes!
Books 2003. See also
www.seedsofdeception.com, L-tryptophan section.

18 Preliminary evidence presented at a conference by the Norwegian Institute
for Gene Ecology, for delegates to the 2004 UN Biosafety Protocol
Conference. See
http://www.seedsofdeception.com/utility/showArticle/?objectID=36 as well as
several newspaper reports.

19 “Bt cotton causing allergic reaction; cattle dead” (November 23, 2005)
(
http://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=170692&cat=Health )

20 Benbrook CM (November 2003) Impacts of Genetically Engineered Crops on
Pesticide Use in the
United States: The First Eight Years, BioTech InfoNet,
Technical Paper No 6.

21 Independent Scientific Steering Committee (21 March 2005) Managing GM
crops with herbicides: Effects on farmland wildlife
(
http://www.defra.gov.uk/environment/gm/fse/results/fse-summary-05.pdf )

22 Koechlin, F (March 1999) “Bt Crops and Their Impacts on Insects and Food
Webs” (
http://www.biotech-info.net/insects2.html )

23 Damage to soil bacteria, notably through horizontal transfer: Heinemann
J.A, Traavik T. (2004) Problems in monitoring horizontal gene transfer in
field trials of transgenic plants. Nat. Biotechnol. 22, pp 1105-1109.

24 Daniels R., Boffey C., Mogg R., Bond J. & Clarke R. (March 2004) The
Potential for dispersal of herbicide tolerance genes from
geneticallymodified, herbicide-tolerant oilseed rape crops to wild
relatives, Final report to DEFRA, contract ref: EPG 1/5/151.
(
http://www.defra.gov.uk/environment/gm/research/pdf/epg_1-5-151.pdf )

25 Jager, M.J. & Tappeser, B. (April 10, 1995). Risk Assessment and
Scientific Knowledge. Current data relating to the survival of GMOs and the
persistence of their nucleic acids: Is a new debate on safeguards in genetic
engineering required? - considerations from an ecological point of view.
TWN-Workshop on
Biosafety, New York.
http://psrast.org/wanho.htm

26 “Survey reveals: insurance companies say no to GMO” (October 9, 2003) (
http://www.greenparty.org.uk/news/836 )

27 Warwick H., Meziani, G. (September 2002) Seeds of Doubt, UK Soil
Association, based on an estimate by Charles Benbrook, former executive
director of the US National Academy of Sciences’ Board on Agriculture.

24 July 2006

Τα μεταλλαγμένα δεν είναι η απάντηση στην παγκόσμια πείνα

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΙΝΑ


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΟΥ
JOHN ROBBINS
THE FOOD REVOLUTION
HOW YOUR DIET CAN HELP SAVE YOUR LIFE AND OUR WORLD
(Πρόκειται για ένα βιβλίο ορόσημο που ταρακούνησε το διατροφικό κατεστημένο όταν δημοσιεύτηκε το 2001 στις ΗΠΑ και έγινε η αιτία να αφυπνιστούν εκατομμύρια συνειδήσεις στη φρίκη της βιομηχανικής εκτροφής ζώων για κρέας και γάλα, στο τερατούργημα των μεταλλαγμένων και στην λυτρωτική δυναμική της χορτοφαγίας για μια ζωή γεμάτη υγεία και ένα πλανήτη χωρίς πείνα.
Ο συγγραφέας του βιβλίου John Robbins, ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, μοναxoγιός του ιδρυτή της αυτοκρατορίας παγωτών Baskin Robbins απέρριψε τη σίγουρη και επικερδή ζωή ως διευθυντής της εταιρείας και ακολουθώντας το εσωτερικό του κάλεσμα όπως ο ίδιος λέει, στράφηκε σε μια ζωή εθελοντικής απλότητας, προσφοράς και συμπόνιας.
Είναι ο ιδρυτής της οργάνωσης EarthSave International (http://earthsave.org) και πρόεδρος της οργάνωσης Youth for Environmental Sanity(YES).
Δυστυχώς το βιβλίο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά αλλά ούτε και υπάρχει στα αγγλικά στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας.)


Τι γίνεται με την παγκόσμια πείνα;
Η έκταση παγκοσμίως που ήταν φυτεμένη με γενετικά κατασκευασμένα τρόφιμα αυξήθηκε σχεδόν 25 φορές στα τρία χρόνια μετά το 1996, τη πρώτη χρονιά της μεγάλης κλίμακας εμπορευματοποίησης. Όμως αυτή η τεράστια αύξηση πραγματοποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε τρεις μόνο χώρες. Το 1999, οι Ηνωμένες Πολιτείες από μόνες τους αντιπροσώπευαν το 72 τοις εκατό της πακόσμιας έκτασης. Η Αργεντινή ήταν υπεύθυνη για το υπόλοιπο 17 τοις εκατό, και ο Καναδάς με άλλα 10 τοις εκατό. Αυτές οι τρεις χώρες αποτελούσαν μαζί το 99 τοις εκατό των γενετικά κατασκευασμένων φυτειών ολόκληρου του πλανήτη.
ΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ
Συνολική έκταση παγκοσμίως που ήταν φυτεμένη με γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές το 1995: Αμελητέα
Συνολική έκταση παγκοσμίως που ήταν φυτεμένη με γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές το 1996: 16 εκατομμύρια στρέμματα
Συνολική έκταση παγκοσμίως που ήταν φυτεμένη με γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές το 1997: 108 εκατομμύρια στρέμματα
Συνολική έκταση παγκοσμίως που ήταν φυτεμένη με γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές το 1998: 276 εκατομμύρια στρέμματα
Συνολική έκταση παγκοσμίως που ήταν φυτεμένη με γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές το 1999: 396 εκατομμύρια
Η Monsanto και οι άλλοι υπερασπιστές της βιοτεχνολογίας λένε συνεχώς στο κοινό ότι η γενετική εφαρμοσμένη μηχανική είναι απαραίτητη εάν θέλουμε ο ανεφοδιασμός τροφίμων παγκοσμίως να συμβαδίσει με την αύξηση του πληθυσμού. Αλλά ακόμη και με σχεδόν 400 εκατομμύρια στρέμματα που καλλιεργούνταν το 2000, και με τις γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές να καλύπτουν το ένα τέταρτο όλων των καλλιεργειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα προϊόντα τους έπρεπε να κάνουν ακόμα ένα πράγμα για να αντιστρέψουν τη διάδοση της πείνας. Καμία εμπορική επιφάνεια δεν είχε φυτευτεί με συγκομιδές που είχαν τροποποιηθεί για να παράγουν μεγαλύτερες παραγωγές ή που να έχουν οποιοδήποτε είδος ενισχυμένης θρεπτικής αξίας. Δεν υπήρχε περισσότερη τροφή διαθέσιμη για τους λιγότερο τυχερούς του κόσμου. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη πλειοψηφία των εκτάσεων καλλιεργούνταν με μεταλλαγμένη σόγια και καλαμπόκι που προορίζονταν για την τροφή των εκτρεφόμενων ζώων.


Μια από τις πιο ξεκάθαρες ανεξάρτητες φωνές στη μερικές φορές θορυβώδη συζήτηση για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι το περιοδικό Rachel's Environment and Health Weekly, που εκδίδεται από το Περιβαλλοντικό Ερευνητικό Ίδρυμα στην Aννάπολη του Μέρυλαντ. Το 1999, το περιοδικό σημείωνε,
"Ούτε η Monsanto ούτε οποιαδήποτε από τις άλλες επιχειρήσεις γενετικής εφαρμοσμένης μηχανικής δεν φαίνεται να εξελίσει τις γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές για να λύσουν τις ελλείψεις τροφίμων παγκοσμίως. Μάλλον το αντίθετο. Εάν οι γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές στόχευαν στη σίτιση των πεινασμένων, τότε η Monsanto και οι άλλες θα εξέλισαν σπόρους με ορισμένα προβλέψιμα χαρακτηριστικά:
α) δυνατότητα να καλλιεργηθούν στα κάτω του μετρίου ή οριακά χώματα
β) φυτά ικανά να παράγουν την πιό υψηλής ποιότητας πρωτεϊ'νη με την αυξημένη παραγωγή ανά στρέμμα, χωρίς την ανάγκη για ακριβά μηχανήματα, χημικές ουσίες, λιπάσματα, ή νερό
γ) θα στόχευαν να ευνοήσουν τα μικρά αγροκτήματα από τα μεγαλύτερα αγροκτήματα
δ) οι σπόροι θα ήταν φτηνοί και ελεύθερα διαθέσιμοι χωρίς περιοριστική χορήγηση αδειών και
ε) θα ήταν για συγκομιδές που ταϊ'ζουν ανθρώπους, όχι ζώα που εκτρέφονται για το κρέας τους.
Καμία από τις γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές τώρα διαθέσιμες, ή σε εξέλιξη (μέχρι το σημείο που αυτές έχουν αναγγελθεί) δεν έχει οποιαδήποτε από αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Μάλλον το αντίθετο. Οι νέοι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι. .. παράγουν συγκομιδές που προορίζονται κατά ένα μεγάλο μέρος ως τροφή για τα ζώα κρέατος, όχι για να παρέχουν πρωτεϊ'νη για τους ανθρώπους. Η επανάσταση της γενετικής εφαρμοσμένης μηχανικής δεν έχει καμία σχέση με τη σίτιση των πεινασμένων του κόσμου."
Εάν τα γενετικά τροποποιημένα φυτά είχαν σχεδιαστεί για να αντιστρέψουν την παγκόσμια πείνα, θα περιμένατε να αποδίδουν υψηλότερες παραγωγές. Αλλά δεν υπάρχεικανένα στοιχείο ότι κάνουν κάτι τέτοιο, και στην πραγματικότητα αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ο Ed Oplinger, ένας καθηγητής αγρονομίας στο πανεπιστήμιο του Wisconsin, έχει πραγματοποιήσει δοκιμές απόδοσης για τις ποικιλίες σόγιας τα προηγούμενα 25 χρόνια. Το 1999, σύγκρινε τις παραγωγές σόγιας σε 12 πολιτείες δηλώνει που καλλιεργούσαν το 80 τοις εκατό της σόγιας στις ΗΠΑ, και διαπίστωσε ότι οι παραγωγές από τη γενετικά τροποποιημένη σόγια ήταν 4 τοις εκατό χαμηλότερες από τις συμβατικές ποικιλίες.
Όταν άλλοι ερευνητές συγκρίναν την απόδοση της μεταλλαγμένης σόγιας της Μονσαντο (η νούμερο ένα γενετικά τροποποιημένη συγκομιδή στο κόσμο από την άποψη της επιφάνειας φύτευσης) με εκείνες των συμβατικών ποικιλιών που καλλιεργούνταν υπό τις ίδιες συνθήκες, αυτοί βρήκαν σχεδόν ένα 10 τοις εκατό μείωση της παραγωγής για τη γενετικά τροποποιημένη σόγια. Και η έρευνα που έγινε από το πανεπιστήμιο της Νεμπράσκας το 2000 βρήκε τις παραγωγές των γενετικά τροποποιημένων φυτών σόγιας να είναι 6 έως 11 τοις εκατό χαμηλότερες από τα συμβατικά φυτά.
Φυσικά, ακριβώς επειδή οι σημερινές γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές έχουν χαμηλότερες παραγωγές δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία δεν θα παράγει ποτέ μεγαλύτερες συγκομιδές. Ο Stephen Dofinng, ένας εμπειρογνώμονας στην αναπαραγωγή φυτών και τη γενετική, επισημαίνει ότι η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της αντίστασης στα ζιζανιοκτόνα στα φυτά είναι πολύ ευκολότερη από την αυξημένη παραγωγή. Ο λόγος είναι ότι η αντίσταση στα ζιζανιοκτόνα μπορεί συχνά να προέλθει με την αλλαγή ενός ενιαίου ενζύμου ή μιας διάβασης, ενώ η παραγωγή περιλαμβάνει εκατοντάδες ή χιλιάδες γονίδια, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Είναι πιθανό, εάν δοθεί αρκετός χρόνος, ότι η γενετική εφαρμοσμένη μηχανική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για να αυξήσει τη γενναιοδωρία της φύσης.
Μέχρι τώρα, εν τούτοις, αυτό δεν έχει συμβεί. Και η Δρ Vandana Shiva, μια από τις παγκοσμίως επιφανέστερες εμπειρογνώμονες στην παγκόσμια πείνα και τις μεταλλαγμένες συγκομιδές, δεν είναι πεισμένη ότι θα συμβεί ποτέ. Απορρίπτει τις αξιώσεις ότι η βιοτεχνολογία θα βοηθήσει να ταϊ'σει τον κόσμο. Το επιχείρημα, λέει, "είναι σε κάθε επίπεδο μια εξαπάτηση. Καταρχήν, τα είδη που παράγουν δεν ταϊ'ζουν τον τρίτο κόσμο. .. Η σόγια πηγαίνει να ταϊ'σει τους χοίρους και τα βοοειδή του Βορρά. .. Όλες οι επενδύσεις στη γεωργία είναι για να αυξήσουν τις πωλήσεις χημικών και τον μονοπωλιακό έλεγχο. ..Όλο αυτό πραγματοποιείται στην σφαίρα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, από εταιρίες που δεν δραστηριοποιούνται στη φιλανθρωπία. Δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση της πωλήσεων. Τα τρόφιμα που θα παράγουν θα είναι ακόμα πιο δαπανηρά."


Ομοίως, οι εκπρόσωποι από 18 χώρες της Αφρικής σε μια συνεδρίαση της Οργάνωσης για τη Διατροφή και την Υγεία των Η.Ε απάντησαν στις διαφημίσεις της Monsanto με μια σαφή δήλωση: "Εμείς. .. αποδοκιμάζουμε έντονα το να χρησιμοποιείται η εικόνα των φτωχών και πεινασμένων από τις χώρες μας από τις γιγαντιαίες πολυεθνικές εταιρίες για να προωθήσουν μια τεχνολογία που δεν είναι ούτε ασφαλής, ούτε φιλική προς το περιβάλλον, ούτε οικονομικά ευεργετική σε μας. Δεν πιστεύουμε ότι τέτοιες επιχειρήσεις ή τεχνολογίες γονιδίων θα βοηθήσουν τους αγρότες μας για να παράγουν τα τρόφιμα που απαιτούνται. .. Αντίθετα... θα υπονομεύσει την ικανότητά μας να τραφούμε." Ο αντιπρόσωπος από την Αιθιοπία πρόσθεσε ότι "αγανακτούμε έντονα με την κατάχρηση της ένδειάς μας για να μεταπεισθεί το ευρωπαϊκό κοινό."
Όχι ότι οποιοδήποτε από αυτό έχει φρονιμεύσει Monsanto, το οποίο συνεχίζει να προωθεί τη γενετική εφαρμοσμένη μηχανική ως απάντηση στην παγκόσμια πείνα.
ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ;
"Η βιοτεχνολογία είναι ένα από τα αυριανά εργαλεία στα χέρια μας σήμερα. Η επιβράδυνση της αποδοχής της είναι μια πολυτέλεια που ο πεινασμένος κόσμος μας δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά."
—Διαφήμιση της Monsanto
Οι "γενετικά τροποποιημένες συγκομιδές δημιουργήθηκαν όχι επειδή είναι παραγωγικές! αλλά επειδή μπορούν να πατενταριστούν. Η οικονομική αξία τους είναι προσανατολισμένη όχι για να βοηθήσουν να τραφούν οι αγρότες που καλλιεργούν για την επιβίωση τους αλλά για τη σίτιση περισσότερων εκτρεφόμενων ζώων για τους ήδη υπερσιτισμένους πλούσιους."
— Amory και Hunter Lovins, ιδρυτές του Rocky Mountain Institute
ένα κέντρο πολιτικής των πόρων
Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η Monsanto και οι άλλες επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας δεν θα σταματήσουν σύντομα να μας λένε ότι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα μπορούν να ανακουφίσουν την παγκόσμια πείνα. Το 2000, ένας συνασπισμός επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας άρχισε μια εκστρατεία μάρκετινγκ $50 εκατομμυρίων δολλαρίων για να εμποδίσει τους φόβους για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα να διαδοθούν στις ΗΠΑ. Η χρηματοδότηση της εκστρατείας, που περιλάμβανε $32 εκατομμύρια στη διαφήμιση στη TV και στα έντυπα, ήταν οι Monsanto, Dow Chemical, DuPont, η ελβετική Novartis, η βρετανική Zeneca, η BASF της Γερμανίας, και η Aventis της Γαλλίας. Οι διαφημίσεις, γεμάτες με χωράφια φωτογραφημένα με ειδικά φίλτρα και χαμογελαστά παιδιά, σέρβιραν "λύσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον κόσμο μας αύριο" και στόχευσαν να πείσουν το κοινό ότι τα τρόφιμα της βιοτεχνολογίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν να τερματιστεί η παγκόσμια πείνα.

20 July 2006

Κούβα: Αειφόρος γεωργία και αντίστασηΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

http://www.cubainsideout.org/environment/organicfarm.shtml

Food First/Institute for Food and Development Policy


http://www.foodfirst.org/cuba


Το βιβλίο συνεκδόθηκε από την
Food First Books και την ACTAF (Κουβανική Ένωση Τεχνικών γεωργίας και δασονομίας) και το CEAS (Κέντρο Μελέτης της Αειφόρου Γεωργίας, Αγροτικό Πανεπιστήμιο της Αβάνας)Το πρώτο παγκοσμίως εθνικό πείραμα στην αειφόρο(βιώσιμη) γεωργία

Αειφόρος γεωργία και αντίσταση: Ο μετασχηματισμός της παραγωγής τροφίμων στην Κούβα είναι η ιστορία των αξιοπρόσεκτων επιτευγμάτων της Κούβας στη χρήση της αειφόρου γεωργίας, της οργανικής καλλιέργειας, των αστικών κήπων, των μικρότερων αγροκτημάτων, της έλξης με ζώα, και του βιολογικού ελέγχου των παρασίτων για να θρέψουν τη χώρα."Για να καταλάβουμε την Κουβανική γεωργική ανάπτυξη πρέπει πρώτα να εξετάσουμε την αφθονία της λεπτομέρειας σε αυτό το βιβλίο. Κατόπιν πρέπει να πάμε πίσω και να κοιτάξουμε για να συλλάβουμε τον αληθινά νέο δρόμο ανάπτυξης που ανοίγει πρωτοποριακά η Κούβα. Και μετά για άλλη μια φορά πρέπει να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες, και να δούμε τις διαδικασίες μέσω των οποίων η Κούβα δημιουργεί κάτι αληθινά νέο και αισιόδοξο για όλη την ανθρωπότητα."

–Καθηγητής Richard Levins, Πανεπιστημιακή Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ

Η επιτυχής μετάβαση της Κούβας από τη χημικά-εντατική στην αειφόρο γεωργία απομάκρυνε το νησιωτικό έθνος από το χείλος μιας εθνικής κρίσης τροφίμων που παρουσιάστηκε από την κατάρρευση των εμπορικών σχέσεων του 1990 με την προηγούμενη σοσιαλιστική ομάδα. Αυτή η συναρπαστική περίπτωση καταδεικνύει ότι η οργανική γεωργία θα μπορούσε πραγματικά να λειτουργήσει ως η βάση του γεωργίας ενός ολόκληρου έθνους, καταδεικνύοντας το ψέμα στον συχνά επαναλαμβανόμενο μύθο ότι η "οργανική καλλιέργεια δεν θα μπορούσε ποτέ να θρέψει τον κόσμο," σύμφωνα με μια νέα έκθεση-βιβλίο που παρουσιάστηκε από το Food First /το ίδρυμα για την τροφική και αναπτυξιακή πολιτική, ένα επιστημονικό επιτελείο στην τροφική πολιτική.Ο μετασχηματισμός της παραγωγής τροφίμων στην Κούβα, έχει γραφτεί κατά ένα μεγάλο μέρος από Κουβανούς εμπειρογνώμονες στη γεωργική παραγωγή, και αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά που Κουβανοί παραθέτουν δημόσια τις λεπτομέρειες αυτού του τεράστιου γεωργικού μετασχηματισμού.

Για 30 χρόνια η Κούβα είχε αγκαλιάσει πλήρως τις χημικές με φυτοφάρμακα και λίπασματα εντατικές μεθόδους καλλιέργειας για να ικανοποιήσει τις εσωτερικές ανάγκες τροφίμων και εξαγωγών της. Μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1989, η Κούβα, ένας στόχος οικονομικού αποκλεισμού 40 και πλέον ετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχασε το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της και τη δυνατότητά της να εισάγει τρόφιμα και τις χημικές ουσίες και μηχανές για να την καλλιεργήσει χρησιμοποιώντας τη συμβατική τεχνολογία.

"Ξαφνικά $8 δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως εξαφανίστηκαν από το Κουβανικό εμπόριο. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 75 τοις εκατό, και περιλαμβάναν τα περισσότερα τρόφιμα, ανταλλακτικά, αγροχημικά, και βιομηχανικό εξοπλισμό, "σύμφωνα με τον Δρ. Fernando Funes, ένα κύριο ερευνητή στο βιβλίο. "Απροσδόκητα ένα σύγχρονο" και βιομηχανοποιημένο γεωργικό σύστημα ` έπρεπε να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αύξησης στην παραγωγή τροφίμων ενώ ταυτόχρονα να διατηρήσει την παραγωγή για εξαγωγή, και όλα αυτά με περισσότερο από 50 τοις εκατό πτώση στη διαθεσιμότητα [των γεωργικών] εισροών."

Η αειφόρος γεωργία ερευνά το φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει δρομολογήσει η Κούβα κατά τη διάρκεια των δέκα ετών μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ένα πρόγραμμα που ταΐσε τον πληθυσμό της χώρας. Μέχρι το 1999 η γεωργική παραγωγή της Κούβας είχε ανακτήσει και σε μερικές περιπτώσεις είχε φθάσει σε ιστορικά επίπεδα. Ενώ τα έπαρχιακά αγροκτήματα και οι αγρότες συνέβαλαν πολύ σε αυτήν την επιτυχία, ένα βασικό συστατικό ήταν η εμφάνιση των αστικών αγροκτημάτων και κήπων ως βασικής πηγής φρέσκων προϊόντων στις πόλεις."Στις αρχές της δεκαετίας του '90 μια ισχυρή αστική γεωργία γεννήθηκε στην οποία χιλιάδες άνθρωποι παράγουν τρόφιμα χρησιμοποιώντας οργανικές μεθόδους που βοηθούν στο να παρέχουν τα βασικά τρόφιμα στις αστικές οικογένειες," λέει ο Δρ Funes."Η αποτελεσματικότητα των οργανικών τεχνικών στην αστική κηπουρική έχει καταδειχθεί σαφώς, και είναι εδώ που είμαστε ενδεχομένως πιό κοντά στο ιδανικό της βιώσιμης γεωργίας, που οφείλεται εν μέρει στην απαγόρευση της χρήσης χημικών ουσιών λόγω της εγγύτητας στους πυκνούς ανθρώπινους πληθυσμούς."

17 July 2006

Τα οργανικά(βιολογικά) αγροκτήματα προσφέρουν θέσεις εργασίας και υψηλή παραγωγή

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ

Alana Herro

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ

Worldwatch Institute

(Το ίδρυμα Worldwatch είναι μια ανεξάρτητη ερευνητική οργάνωση που εργάζεται για μια περιβαλλοντικά αειφόρο και κοινωνικά δίκαιη κοινωνία, στην οποία οι ανάγκες όλων των ανθρώπων ικανοποιούνται χωρίς να απειλήσουν την υγεία του φυσικού περιβάλλοντος ή την ευημερία των μελλοντικών γενεών.)

http://www.worldwatch.org/node/3975
Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το Μάιο από την Εδαφολογική Ένωση της Μεγάλης Βρετανίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οργανική(βιολογική) καλλιέργεια παρέχει 32 τοις εκατό περισσότερες θέσεις εργασίας ανά αγρόκτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη συμβατική γεωργία. Σύμφωνα με τη μελέτη, 93.000 νέες θέσεις θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εάν τα αγροκτήματα όλης της Μεγάλης Βρετανίας επρόκειτο να μεταπηδήσουν σε οργανικές πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποφυγή της χρήσης τοξικών χημικών εισαγωγών και των γενετικά αλλαγμένων σπόρων. Τέτοια δημιουργία θέσεων εργασίας δεν θα μπορούσε να συμβεί στην μη-οργανική καλλιέργεια, σημειώνει η έκθεση, επειδή "είναι το ίδιο το σύστημα της οργανικής καλλιέργειας που απαιτεί περισσότερη εργασία και δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας."

Εντούτοις, οι κριτικοί υποστηρίζουν ότι η ένταση εργασίας της οργανικής καλλιέργειας οδηγεί σε υψηλότερο κόστος τροφίμων και πιθανόν θα έκανε μια μεγάλης κλίμακας μετατόπιση στην οργανική καλλιέργεια στη Μεγάλη Βρετανία μη εφικτή (αυτήν την περίοδο μόνο περίπου 4 τοις εκατό των βρετανικών αγροκτημάτων είναι οργανικά). "Το ακριβότερο κόστος για τους αγρότες είναι η εργασία, και γι’αυτό τα οργανικά τρόφιμα κοστίζουν εμπειρικά 50 τοις εκατό περισσότερο" από τα συμβατικά τρόφιμα, σημειώνει ο οικονομολόγος Sean Rickard της Σχολής διαχείρισης του Cranfield(Cranfield School of Management).

Αλλά ενώ αυτό μπορεί να ισχύει για πολλές βιομηχανικές χώρες, στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες η εργασία τείνει να είναι φτηνότερη από τις χημικές εισαγωγές όπως τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, λέει ο Brian Halweil, ανώτερος ερευνητής του Worldwatch Institute. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο μια αλλαγή στην οργανική καλλιέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι χαρακτηριστικά μια κερδοφόρα επιλογή και μπορεί να οδηγήσει σε 20 –90 τοις εκατό αύξηση στην παραγωγή, σύμφωνα με τον Halweil.

Ακόμη και στις βιομηχανικές χώρες, οι μελέτες υποδεικνύουν ότι τα οργανικά αγροκτήματα παράγουν σχεδόν εξ’ίσου υψηλή στρεμματική απόδοση (80–97 τοις εκατό) όπως τα συμβατικά αγροκτήματα, ενώ μερικές καλλιέργειες δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά απόδοσης. Σύμφωνα με την Catherine Badgley, μια ερευνητική επιστήμονα στο πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν, μια παγκόσμια μετατόπιση στην οργανική καλλιέργεια θα μπορούσε να παράγει αρκετές θερμίδες για να θρέψει ολόκληρο τον ανθρώπινο πληθυσμό και ενδεχομένως και 75 τοις εκατό περισσότερες θερμίδες από όσες παράγονται τώρα.

Η οργανική καλλιέργεια είναι αυτήν την περίοδο το μόνο σημαντικό τμήμα του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων που επεκτείνεται. Από το 2003 ως το 2004, η περιοχή του καλλιεργήσιμου εδάφους κάτω από οργανική διαχείριση αυξήθηκε κατά 9 τοις εκατό. Και οι οργανικοί αγρότες δεν καλλιεργούν μόνο τρόφιμα. Μεταξύ 2001 και 2005, οι ετήσιες πωλήσεις οργανικού βαμβακιού αυξήθηκαν κατά 35 τοις εκατό παγκοσμίως και 55 τοις εκατό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ζήτηση των βιομηχανιών για οργανικό βαμβάκι πήδησε μόνο 93 τοις εκατό από το 2005 στο 2006.

09 July 2006

Permaculture - ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ(Μόνιμη Καλλιέργεια)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΤι είναι η μόνιμη καλλιέργεια; Η λέξη permaculture προέρχεται από την "permanent agriculture (μόνιμη γεωργία / καλλιέργεια)". Είναι ένα σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για ανθρώπινους οικισμούς, βασισμένο στην παρατήρηση των προτύπων της φύσης – στο κάτω κάτω, αφού η φύση έχει λύσει πολλά προβλήματα γιατί να μην αντιγράψουμε τις λύσεις της; Μιας και διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φύση, είναι εγγενώς βιώσιμη, ή «μόνιμη». Είναι επίσης πολύ πρακτική. 

Πόσο καιρό εφαρμόζεται;
Ξεκίνησε στη δεκαετία του '70 από τους αυστραλούς οικολόγους Bill Mollison και David Holmgren. Από τότε, η μόνιμη καλλιέργεια εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Όντας μια νέα επιστήμη, είναι ακόμα μια εργασία σε εξέλιξη και έτσι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να συμβάλλει κανείς. Όπως η φύση, έτσι και η μόνιμη καλλιέργεια γιορτάζει την ποικιλομορφία, γι’ αυτό όσο περισσότερες ιδέες έρχονται σ’ αυτή, τόσο ισχυρότερη γίνεται. 

Είναι η μόνιμη καλλιέργεια διαφορετική από την οργανική (βιολογική) καλλιέργεια;
Αν και στην πράξη αντλεί από κάποιες πτυχές της οργανικής καλλιέργειας, έχει ένα ξεχωριστό σύνολο ηθικής και αρχών. Η κύρια διαφορά είναι στην προσέγγιση: η μόνιμη καλλιέργεια εξετάζει πώς όλα τα στοιχεία σε ένα σχέδιο αλληλεπιδρούν και λειτουργούν από κοινού. Μια βασική ιδέα της μόνιμης καλλιέργειας είναι ότι δεν πρέπει να σκάψετε το χώμα - στην πραγματικότητα, κάνοντας το καταστρέφουμε τη λεπτή ισορροπία των εντόμων, των μυκήτων και των μικροβίων που συντηρούν την εδαφολογική δομή. Αντ' αυτού, οι καλλιεργητές της μόνιμης καλλιέργειας(permaculturists) χρησιμοποιούν το προστατευτικό στρώμα από φύλλα (και κλαδέματα / κουρέματα) και κάνουν διαφορετικά σχέδια φύτευσης για να βοηθήσουν στον έλεγχο των αγριόχορτων και των παρασίτων και για να κρατηθεί το χώμα καλά θρεμμένο. 

Χρειάζεστε ένα μικρό αγρόκτημα για να την εφαρμόσετε;
Όχι. Η μόνιμη καλλιέργεια μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε είδους ανθρώπινο οικισμό, από το σπίτι έως την κοινοτική καλλιέργεια τροφής, από τον αστικό σχεδιασμό έως την τοπική οικονομία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα αστικά, προαστιακά και αγροτικά περιβάλλοντα, και σε όλα τα κλίματα και τους πολιτισμούς. Η εσωτερική ηθική της για την φροντίδα της Γης, την φροντίδα των ανθρώπων και του δίκαιου καταμερισμού μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ολόκληρη σειρά τομέων, από την αγορά προϊόντων δίκαιου εμπορίου(fair-trade) έως την οργάνωση μιας κοινοτικής εκδήλωση για τις τέχνες και τον πολιτισμό, καθώς επίσης και τη προφανέστερη που είναι η καλλιέργεια τροφής και η κηπουρική.


Χρειάζεται πολύ χρόνο;
Όχι. Η μόνιμη καλλιέργεια προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την εργασία, μέσω της προσεκτικής παρατήρησης και της ευφυούς εφαρμογής των βασικών αρχών. Παραδείγματος χάριν, εφαρμόζοντας την αρχή της σχετικής τοποθέτησης σε ένα παρτέρι χορταρικών σε έναν σχεδιασμό, αυτό το παρτέρι χορταρικών θα καταλήξει πιθανόν δίπλα στην κουζίνα. Λιγότερη απόσταση περπατήματος σημαίνει λιγότερη προσπάθεια στο μάζεμα των χορταρικών! Πολλή έμφαση δίνεται στο καλό σχέδιο για να ελαχιστοποιηθεί η μελλοντική προσπάθεια που χρειάζεται στη διατήρηση του συστήματος. Οι permaculturists πιστεύουν ότι η φύση τείνει προς την αφθονία - εάν αφήνετε το έδαφος μόνο του αυτό θα ανανεωθεί και θα επανέλθει γρήγορα σε δασώδη μορφή. Το κλειδί είναι να τιθασεύσουμε αυτή την αφθονία παρά να προσπαθήσουμε να την εξημερώσουμε. Να συνεργαστούμε με τη φύση παρά να πάμε εναντίον της.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τη μόνιμη καλλιέργεια;
Μιλώντας από την εμπειρία μας ως μαθητές της μόνιμης καλλιέργειας, διαπιστώνουμε ότι έχει μετασχηματίσει τον τρόπο που εξετάζουμε τον κόσμο - βλέπουμε πραγματικά τους εαυτούς μας ως τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος, ενός ιστού της ζωής. Σε μια εποχή αποσύνδεσης (ξέρουμε από που προέρχονται τα τρόφιμα μας;) μπορεί να σας βοηθήσει να επανασυνδεθείτε με το έδαφος και να καταλάβετε το περιβάλλον σας καλύτερα. Αποφάσεις όπως από που αγοράζετε τρόφιμα, τι είδους μετακίνηση χρησιμοποιείτε, η επιλογή του προμηθευτή της ενέργειάς σας, πώς διακοσμείτε και επιπλώνετε το σπίτι σας, και η χρήση που κάνετε στο κήπο σας, αποκτούν περισσότερο νόημα ως τμήμα ενός ολιστικού συστήματος. Και επίσης είναι διασκέδαση! 

Πώς μπορεί η μόνιμη καλλιέργεια να ωφελήσει τη κοινωνία;
Με την έμφασή της στη συνεχή ανακύκλωση των πόρων (που περιλαμβάνουν όλα τα απόβλητα) και τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας, η μόνιμη καλλιέργεια έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει την περαιτέρω αλλαγή του κλίματος καθώς επίσης και να επιληφθεί των αποτελεσμάτων της. Επιπλέον, με την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου περίπου στα μέγιστα, τα φτηνά καύσιμα θα είναι σύντομα ένα πράγμα του παρελθόντος. Τα βασισμένα στο πετρέλαιο λιπάσματα, από τα οποία εξαρτάται σχεδόν όλη η συμβατική γεωργία, θα γίνουν τότε όλο και περισσότερο ακριβά, ανεβάζοντας το κόστος των τροφίμων. Λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά της να παράγει άφθονες παραγωγές χωρίς τη χρησιμοποίηση τεχνητών λιπασμάτων ή μηχανημάτων που καίνε πετρέλαιο, η μόνιμη καλλιέργεια προσφέρει μια πραγματική λύση στις μάστιγες της παγκόσμιας πείνας και της μείωσης των πόρων. Αντιπροσωπεύει ένα όραμα ελπίδας για το μέλλον και την επιβίωση του πλανήτη.Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πρόταση για μια Χάρτα των Ευθυνών του Ανθρώπου

Συμμαχία για έναν Κόσμο Υπεύθυνο, Πλουραλιστικό και Αλληλέγγυο

http://allies.alliance21.org/charter/sommaire.php3Έξι θέσεις - θεμέλια της Χάρτας

1. Μπροστά στη ριζικά νέα κατάσταση της ανθρωπότητας, ένας τρίτος πυλώνας ηθικής, κοινός σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές σφαίρες, είναι απαιτούμενος για να χρησιμεύσει ως συμπλήρωμα στους δύο υπάρχοντες πυλώνες που υποστηρίζουν τη διεθνή ζωή: την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2. Οι ίδιες ηθικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, για να καθοδηγήσουν την συμπεριφορά του ατόμου και για να υποστηρίξουν τον νόμο.

3. Η έννοια της ευθύνης, αδιάσπαστη έννοια οποιασδήποτε ανθρώπινης σχέση, αποτελεί μια καθολική αρχή. Είναι η κοινή ηθική βάση της Χάρτας των Ευθυνών του Ανθρώπου.

4. Δεδομένων των συνεπειών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο επίπεδο του πλανήτη και της αλληλεξάρτησης όλων των ανθρώπινων κοινωνιών, είναι σημαντικό να δοθεί ένας ευρύς ορισμός της ευθύνης. Αυτός συμπεριλαμβάνει τρεις διαστάσεις : την αποδοχή της ευθύνης για τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες των ενεργειών μας, την συνεργασία μεταξύ μας για να υπερνικηθεί το συναίσθημα της αδυναμίας, την αναγνώριση ότι η ευθύνη μας είναι ανάλογη προς τη γνώση και την ισχύ που κάθε ένας από μας κατέχει.

5. Η Χάρτα των Ευθυνών του Ανθρώπου δεν καθορίζει κανόνες. Προτείνει προτεραιότητες και προτρέπει σε επιλογές.

6. Κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα καλείται να καταρτίσει, βάσει της Χάρτας των Ευθυνών του Ανθρώπου, η οποία είναι κοινό κτήμα όλων, τους κανόνες της δικιάς της ευθύνης. Αυτοί οι κανόνες είναι το θεμέλιο του συμβολαίου που συνδέει την ομάδα αυτή με την υπόλοιπη κοινωνία.

Πρόλογος.

Ποτέ πριν οι συνέπειες της αλληλεπίδρασης των διαφορετικών επιπέδων της ζωής των ανθρώπων - κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού, πολιτισμικού - δεν είχαν τόση μεγάλη εμβέλεια. Ποτέ πριν το ανθρώπινο ον δεν κατείχε τόση πολλή γνώση, και τόσο πολλή δύναμη, ικανή να αλλάξει το περιβάλλον του.

Παρά τις τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται από αυτούς τους διαρκώς αυξανόμενους αλληλοσυσχετισμούς, και παρά τις νέες δυνάμεις που η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει, πρωτοφανείς κρίσεις προκύπτουν σε πολλά πεδία.

Η διεύρυνση των οικονομικών χασμάτων στο εσωτερικό των κρατών και ανάμεσα τους, η συγκέντρωση της οικονομικής και πολιτικής ισχύος σε ολοένα και λιγότερα πρόσωπα, οι απειλές στην πολιτισμική ποικιλομορφία και ιδιαιτερότητα, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, δημιουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο αναταραχές και συγκρούσεις και προκαλούν βαθιές ανησυχίες για το μέλλον του πλανήτη μας : βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι της ιστορίας του ανθρώπου.

Παρ'ολ'αυτά, οι κοινωνικοί θεσμοί που θα έπρεπε να διευκολύνουν την αντιμετώπιση αυτών των νέων προκλήσεων λειτουργούν όλο και λιγότερο αποτελεσματικά. Η κυρίαρχη ισχύς των διεθνών αγορών υπονομεύει τον παραδοσιακό ρόλο των κρατών. Τα επιστημονικά ιδρύματα, ακολουθώντας τα στενά ιδιωτικά τους συμφέροντα, δεν ενδιαφέρονται την ανάλυση και την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων για την ανθρωπότητα και των αλληλεπιδράσεων τους. Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί απέτυχαν στο να ανατρέψουν την αυξανόμενη παλίρροια της ανισότητας. Οι επιχειρήσεις έχουν ακολουθήσει συχνά τους στόχους που αφορούν τα κέρδη τους εις βάρος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών. Τα θρησκευτικά ιδρύματα δεν έχουν εκπληρώσει επαρκώς το ρόλο τους στο να παρέχουν απαντήσεις στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από τις κοινωνίες μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθένας από μας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Αυτή η Χάρτα περιγράφει τι είναι αυτές οι ευθύνες και τον τρόπο που αυτές μπορούν να αναληφθούν. Είναι ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής πλανητικής διακυβέρνησης, η οποία θα βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης ευθύνης, και για την ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου εντός του οποίου αυτές οι ευθύνες μπορούν να αναληφθούν.

Φύση των ευθυνών.

Η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των ατόμων, μεταξύ των κοινωνιών, και μεταξύ των ανθρωπίνων όντων και της φύσης αυξάνει τις συνέπειες των ατομικών ή συλλογικών ανθρωπίνων ενεργειών στο άμεσο ή στο πολύ ευρύτερο και μακρινό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον τους.

Το γεγονός αυτό ανοίγει νέες δυνατότητες για να διαδραματίσει, ο καθένας από εμάς, έναν ρόλο στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα : κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να αναλάβει ευθύνες. Ακόμα και εκείνοι που αισθάνονται ανίκανοι μπορούν να ενωθούν με άλλους, για να σφυρηλατήσουν μια συλλογική δύναμη.

Παρ' όλο που όλοι οι άνθρωποι έχουν ίση αναλογία στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ευθύνες τους είναι ανάλογες με τις δυνατότητες που έχουν. Όσο περισσότερη ελευθερία, πρόσβαση στην πληροφόρηση, γνώση, πλούτο και ισχύ κάποιος διαθέτει, τόσο περισσότερη ικανότητα έχει να αναλάβει ευθύνες και τόσο μεγαλύτερο είναι το καθήκον αυτού του προσώπου να λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

Οι ευθύνες δεν συνδέονται μόνο με τις ενέργειες του παρόντος και του μέλλοντος αλλά και με τις ενέργειες του παρελθόντος. Το φορτίο της συλλογικά προκαλούμενης ζημίας πρέπει να αναγνωριστεί ηθικά από την ομάδα που έχει ευθύνη γι'αυτό, για να αντιμετωπιστεί, όσο γίνεται πιο σωστά σε πρακτικό επίπεδο.

Δεδομένου ότι μπορούμε μόνο μερικώς να αντιληφθούμε τις συνέπειες των ενεργειών μας, τώρα και στο μέλλον, η ευθύνη μας απαιτεί ότι πρέπει να ενεργούμε με μεγάλη ταπεινότητα και με πολλές προφυλάξεις.

Η ανάληψη των ευθυνών.

Στην διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, οι παραδόσεις της ανθρώπινης σοφίας -θρησκευτικής ή άλλης - έχουν καθορίσει αξίες για την καθοδήγηση των ενεργειών του ανθρώπου προς μια υπεύθυνη συμπεριφορά . Το βασικό τους αξίωμα - σε ισχύ ακόμη και σήμερα - είναι ότι μία θεμελιώδης αλλαγή στην κοινωνία είναι αδύνατη χωρίς μια θεμελιώδη αλλαγή σε ατομικό επίπεδο.

Αυτές οι αξίες συμπεριλαμβάνουν τον σεβασμό για όλες τις μορφές της ζωής και το δικαίωμα για μια ζωή αξιοπρεπή, την προτίμηση για το διάλογο αντί για τη βία, την συμπόνια και τον σεβασμό για τους άλλους, την αλληλεγγύη και τη φιλοξενία, την αξιοπιστία και την ειλικρίνεια, την ειρήνη και την αρμονία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, και την τοποθέτηση του κοινού καλού πάνω από το ατομικό συμφέρον.

Και όμως, μπορεί να έρθει η στιγμή που αυτές οι αξίες πρέπει να ζυγιστούν η μια έναντι της άλλης, όταν ένα άτομο ή μια κοινωνία αντιμετωπίζει σκληρές επιλογές, όπως η ανάγκη να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, με παράλληλο σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανθρώπινη ευθύνη υπαγορεύει ότι καμία από αυτές τις προστακτικές δεν πρέπει να θυσιαστεί για τις άλλες. Θα ήταν ανώφελο να πιστεύουμε ότι βιώσιμες λύσεις θα μπορούσαν να προκύψουν με το να χειριστούμε τα οικονομικά προβλήματα χωρίς δικαιοσύνη, περιφρονώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας το κάθε ζήτημα χωριστά. Ο καθένας πρέπει να συνειδητοποιήσει αυτούς τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς. Ακόμα κι αν οι προτεραιότητες του καθένα μπορούν να διαφέρουν, ανάλογα με την ιστορία και τις ειδικές περιστάσεις, αυτές οι προτεραιότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για να αγνοηθούν τα άλλα ζητήματα που διακυβεύονται.

Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης που βρίσκεται πίσω από τις αρχές της προτεινόμενης «Χάρτας των Ευθυνών του Ανθρώπου».
ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

για την ανάληψη των ευθυνών του ανθρώπου

Έχουμε όλοι την ευθύνη, με τον τρόπο σκέψης μας και με τις πράξεις μας, να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια κοινή δράση, αλλά και να αξιοποιήσουμε τις πολιτισμικές μας ιδιαιτερότητες.

Η αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου συνεπάγεται ότι ο ίδιος θα πρέπει να συμβάλει στην ελευθερία και την αξιοπρέπεια των άλλων.

Διαρκής ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη δικαιοσύνης που να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι μη υλικές προσδοκίες της, με τον ίδιο τρόπο όπως και οι υλικές της ανάγκες.

Η άσκηση της ισχύος δεν μπορεί να είναι νόμιμη παρά μόνο εφόσον εξυπηρετεί το κοινό καλό και εφόσον ελέγχεται από εκείνους επί των οποίων ασκείται.

Η κατανάλωση των φυσικών πόρων για την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών, πρέπει να ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενεργούς προστασίας και συνετής διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Η αναζήτηση της ευημερίας δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από τη δίκαιη κατανομή του πλούτου.

Η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας προϋποθέτει ότι αυτή η ελευθερία θα πρέπει να υπόκειται σε ηθικά κριτήρια.

Οι γνώσεις και η τεχνογνωσία αποκτούν το πραγματικό τους νόημα μόνο όταν μοιράζονται και όταν χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της προώθησης της ειρήνης.

Για τις αποφάσεις που σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες,πρέπει να λαμβάνεται η προφύλαξη να αξιολογούνται οι μακροπρόθεσμες συνέπειες τους, με τους πιθανούς κινδύνους τους και τις αβεβαιότητες τους.

07 July 2006

Εθελοντική Απλότητα: Επιπτώσεις στο μέλλον

(Voluntary Simplicity)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Duane Elgin

Promise Ahead

A Vision Of Hope & Action For Humanity's Future

http://www.simpleliving.net/awakeningearth/reports.asp
Εάν προκύψει ένας νέος τρόπος ζωής που θα εκτιμά την απλότητα και την ικανοποίηση αντί του καταναλωτισμού, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Πιστεύω ότι θα περιλαμβάνουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη οικονομική δικαιοσύνη, νέες μορφές κοινοτικής ζωής, μεγαλύτερη συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα, την ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων, και τη προόδο του σκοπού του πολιτισμού μας.

Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Οι καταναλωτικές αγορές αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένα σημαντικό ποσοστό Αμερικανών άλλαζαν τα επίπεδα κατανάλωσης και τα σχέδιά τους, τα αποτελέσματα θα ήταν δραματικά. Στη διάρκεια των χρόνων, έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν μια απλή ζωή τείνουν να κάνουν αυτά τα είδη αλλαγών στη κατανάλωση τους:

• Τείνουν να αγοράζουν προϊόντα που είναι ανθεκτικά, εύκολο να επισκευαστούν, μη ρυπαντικά στην κατασκευή και χρήση τους, ενεργειακά -αποδοτικά, που δεν δοκιμάζονται στα ζώα, λειτουργικά, και αισθητικά. Επιπλέον, τείνουν να κατασκευάζουν τα έπιπλά τους, τον ιματισμό, και άλλα προϊόντα ως μορφή αυτο-έκφρασης.

• Όσον αφορά τη μετακίνηση, οι άνθρωποι που επιλέγουν μια ζωή απλότητας τείνουν να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς, την μεταφορά πολλών ατόμων με ένα αυτοκίνητο, τα ποδήλατα, και τα μικρότερα και πιό οικονομικά στην κατανάλωση βενζίνης αυτοκίνητα. Μπορεί να περπατούν παρά να οδηγούν δίκυκλο.Συχνά ζουν πιό κοντά στη δουλειά και τείνουν να κάνουν πιό εκτενή χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της τηλεργασίας ως υποκατάστατο του φυσικού ταξιδιού.

• Ακολουθούν συχνά επαγγέλματα που συνεισφέρουν στους άλλους και τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τις δημιουργικές ικανότητές τους με τρόπους που παρέχουν πλήρωση.

• Τείνουν να μετατοπίζουν τη διατροφή τους από τα ιδιαίτερα επεξεργασμένα τρόφιμα, το κρέας, και τη ζάχαρη προς τρόφιμα που είναι φυσικότερα, υγιεινά, απλά, τοπικά καλλιεργημένα, και κατάλληλα για τη συντήρηση των κατοίκων ενός μικρού πλανήτη.

• Ανακυκλώνουν μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, και χαρτί και περικόπτουν τη χρήση πραγμάτων που σπαταλούν τους μη ανανεώσιμους πόρους.

• Μειώνουν τον αδικαιολόγητο σωρό από αντικείμενα και την πολυπλοκότητα στη ζωή τους με το να δίνουν ή να πουλούν πράγματα που σπάνια χρησιμοποιούν, όπως ρούχα, βιβλία, έπιπλα, και εργαλεία.

• Τείνουν να αγοράζουν λιγότερα ρούχα, κοσμήματα, και καλλυντικά. Τείνουν να εστιάζουν σε αυτό που είναι λειτουργικό, ανθεκτικό, και αισθητικό παρά στη περαστικές μανίες, τις μοδες, και τα εποχιακά στυλ.

• Τηρούν συνήθως τις γιορτές με έναν λιγότερο εμπορευματοποιημένο τρόπο.

Λίγο λίγο, αυτές και άλλες μικρές αλλαγές από άτομα και οικογένειες θα μπορούσαν να συγχωνευτούν σε ένα τεράστιο κύμα οικονομικής αλλαγής υπέρ του βιώσιμου μέλλοντος. Ο καθηγητής Stuart Hart, που γράφει στην Επιχειρησιακή Επιθεώρηση του Χάρβαρντ για τις στρατηγικές για έναν βιώσιμο κόσμο, λέει ότι "κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, η βιώσιμη ανάπτυξη θα αποτελέσει μιας από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στην ιστορία του εμπορίου."

Πώς μια βιώσιμη οικονομία θα διέφερε από μια καταναλωτική οικονομία; Σε ένα πράγμα, θα ήταν πολύ πιο διαφοροποιημένη: μερικοί τομείς θα συρρικνώνονταν (ειδικά εκείνοι που σπαταλούν ενέργεια και είναι προσανατολισμένοι στην επιδεικτική κατανάλωση), ενώ άλλοι τομείς θα επεκτείνονταν (όπως η επεξεργασία πληροφοριών,οι διαδραστικές επικοινωνίες, η εντατική γεωργία, ο εκ των υστέρων εξοπλισμός των σπιτιών για ενεργειακή αποδοτικότητα, και η εκπαίδευση για τη δια βίου μάθηση). Για να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες της μεταφοράς και της διανομής, οι αγορές θα είναι πιο αποκεντρωμένες από ότι είναι σήμερα.

Οι άνθρωποι θα αγόραζαν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από τους τοπικούς παραγωγούς. Αυτό με τη σειρά του, θα οδηγούσε σε μια αναγέννηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο τοπικό επίπεδο. Οι μικρές επιχειρήσεις που είναι καλά προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες θα άκμαζαν. Νέοι τύποι αγορών και χώρων αγοράς θα πολλαπλασιάζονταν, όπως τα παζάρια, οι κοινοτικές αγορές, και τα εκτενή δίκτυα ανταλλαγής (των οποίων η αποδοτικότητα θα ενισχυθεί πολύ από τις νέες γενεές υπολογιστών που ταιριάζουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες με τους πιθανούς καταναλωτές ή τους εμπόρους). Η οικονομία θα ήταν επίσης εκδημοκρατισμένη καθώς οι εργαζόμενοι παίρνουν έναν μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Όλοι οι τύποι προϊόντων —όπως τα αυτοκίνητα, τα ψυγεία, και η κάλυψη του σπιτιού με τάπητες —θα σχεδιάζονταν για να αποσυντεθούν εύκολα και να ανακυκλωθούν έπειτα σε νέα προϊόντα, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα. Λιγότερα χρήματα θα ξοδεύονταν στα υλικά αγαθά και περισσότερα στην ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, και την επικοινωνία.

Μια κριτική της απλής ζωής είναι ότι θα υπονόμευε την οικονομική ανάπτυξη και θα παρήγε υψηλή ανεργία. Αυτή η κριτική είναι βασισμένη στη λανθασμένη υπόθεση ότι ένας τρόπος ζωής υψηλής κατανάλωσης είναι απαραίτητος για να διατηρήσουμε μια σφριγηλή οικονομία και μια πλήρη απασχόληση. Εντούτοις, στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός μη ικανοποιηθεισών αναγκών. Παραδείγματος χάριν, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ο επανεξοπλισμός των σπιτιών μας για βιώσιμη διαβίωση, η επανοικοδόμηση των αποσυντιθειμένων πόλεων μας, η φροντίδα για τους ηλικιωμένους, και η εκπαιδεύση της νεολαίας. Για το εγγύς μέλλον, δεν θα υπάρξει καμία έλλειψη της πραγματικής εργασίας και της σημαντικής απασχόλησης εάν είμαστε δεσμευμένοι στην ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων.

Επιπλέον, στα αναπτυσσόμενα έθνη, υπάρχει τεράστια οικονομική ευκαιρία εάν το προσεγγίσουμε από τη νοοτροπία της βιωσιμότητας. Εξήντα τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού ζούν με το αντίστοιχο των $3 ή λιγότερο την ημέρα, συνήθως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, στις αστικές φτωχογειτονιές χωρίς επαρκές καταφύγιο, καθαρό νερό, υγιεινή, σχολεία, υγειονομικής περίθαλψης, προστασία αστυνομίας και πυρκαγιάς, πρόσβαση στην τεχνολογία επικοινωνιών, αξιόπιστη ενέργεια, στρωμμένους δρόμους, δημόσια μέσα μεταφοράς, ή το χώρο για να καλλιεργήσουν τρόφιμα. Αυτές οι τεράστιες ανάγκες αντιπροσωπεύουν τις εξίσου μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες για εργασία που έχει νόημα.

Οικονομική δικαιοσύνη. Η καθολική Διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που επικυρώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1948 δηλώνει, εν μέρει, ότι "ο καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο επαρκές για την υγεία και την ευημερία του και της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, του ιματισμού, της κατοικίας και ιατρικής φροντίδας και των απαραίτητων κοινωνικών υπηρεσιών." Ένα σημαντικό μέρος της ανθρωπότητας δεν έχει κανέναν τρόπο να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, και βλέπω λίγη δυνατότητα να αλλάζει αυτό στο πλαίσιο του οικονομικού συστήματος που έχουμε σήμερα.

Λαμβάνοντας υπόψη το νέο παράδειγμα αντίληψης που αναδύεται —του οποίου η κύρια έκφραση είναι μια μετατόπιση στην εμπειρία από τον υπαρξιακό χωρισμό σε έναν νεκρό κόσμο στην συναισθηματικά ταυτισμένη σύνδεση με ένα ζωντανό σύμπαν —δεν είναι εκπληκτικό ότι εκείνοι που επιλέγουν μια απλούστερη ζωή τείνουν να αισθανονται συνδεμένοι με τους φτωχούς του κόσμου και να έχουν μια συμπονετική ανησυχία για αυτούς. Αυτή η αίσθηση της συγγένειας με τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ενθαρρύνει μια ανησυχία για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεγαλύτερη δικαιοσύνη στη χρήση των παγκόσμιων πόρων. Επειδή η οικονομική ανισότητα αυξάνεται γρήγορα στον κόσμο, μια συνειδητή πολιτιστική μετατόπιση προς περισσότερο βιώσιμα επίπεδα και σχέδια κατανάλωσης φαίνεται ουσιαστική εάν πρόκειται να υπάρξει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στο πώς οι άνθρωποι ζουν. Πράγματι, βλέπω το τρόπο ζωής της επιλεγμένης απλότητας και της μετριοπάθειας ως τη μόνη ρεαλιστική βάση για να επιτύχουμε ενα σημαντικό βαθμό οικονομικής δικαιοσύνης και με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε το θεμέλιο για να συνεργαστούμε μαζί ως ανθρώπινη οικογένεια.

Πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους πιό δίκαια εάν πρόκειται να ζήσουμε ειρηνικά. Οι στρατοί και τα στρατιωτικά όπλα είναι πάρα πολύ ακριβά και αντιπροσωπεύουν μια τεράστια απώλεια στους πόρους που θα μπορούσαν ειδάλλως να χρησιμοποιηθούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εάν θα είμαστε σε θέση να στενεψουμε το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών του κόσμου, η προοπτική της σύγκρουσης για τους λιγοστούς πόρους θα μικραίνει. Αυτό, στη συνέχεια, θα μπορούσε να ελευθερώσει ανθρώπους και πόρους για την οικοδόμηση του μέλλοντος που θα μας ωφελεί όλους.

Νέες μορφές κοινότητας. Η Κοινότητα αποτελεί τη βάση για έναν πολιτισμό της απλότητας. Το να ενθαρρύνουμε την αυτάρκεια στη πιό τοπική κλίμακα που είναι εφικτή, ο κοινοτικός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει πιθανώς ένα σύνολο διακανονισμών διαβίωσης. Παραδείγματος χάριν, μια οικογένεια θα ζούσε σε ένα "οικολογικό σπίτι" (σχεδιασμένος με προυποθέσεις όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, εργασία από απόσταση, και καλλιέργια κήπου), που είναι τοποθετημένο μέσα σε μια "οικο-γειτονιά," μέσα σε ένα "οικο-χωριό," μέσα σε μια "οικο-πόλη," μέσα σε μια "οικο-περιοχή ,” και τα λοιπά. Κάθε οικο-χωριό θα μπορούσε να περιέχει ένα κέντρο εργασίας από απόσταση, ένα σπίτι φροντίδας των παιδιών, έναν κοινοτικό κήπο, και την περιοχή ανακύκλωσης. Το αστικό έδαφος που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για χορτοτάπητες και κήπους λουλουδιών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για συμπληρωματικές πηγές τροφίμων όπως οι κήποι λαχανικών, και τα δέντρα φρούτων και καρπών.

Αυτά οι μικρο-κοινότητες ή τα χωριά μεγέθους γειτονιάς θα μπορούσαν να έχουν τη γεύση και τη συνεκτικότητα μιας μικρής κωμόπολης που συνδυάζεται με την αστική γεύση μιας μεγαλύτερης πόλης. Κάθε οικο-χωριό θα μπορούσε να ειδικευτεί σε ένα ιδιαίτερο είδος εργασίας —όπως οι τέχνες, η υγειονομική περίθαλψη, η παιδική μέριμνα, η κηπουρική, ή η εκπαίδευση —παρέχοντας εργασία που να δίνει ικανοποίηση για πολλούς από τους κατοίκους του. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κερδίσουν ώρες χρονο-μεριδίων που θα μπορούσαν να ανταλλαχθούν με προϊόντα ή υπηρεσίες των γειτόνων —όπως η κηπουρική, τα τρόφιμα, τα μαθήματα μουσικής, η ξυλουργική, ή τα υδραυλικά. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ισορροπήσουν την εργασία τους μεταξύ της εξυπηρέτησης της τοπικής κοινότητάς τους και της εξυπηρέτησης του κόσμου.

Επειδή οι πληθυσμοί των οικολογικών χωριών (500 ή περιπου τόσοι άνθρωποι), θα προσέγγιζαν την κλίμακα μιας φυλής, πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να αισθανθούν αρκετά άνετα σε αυτό το σχέδιο διαβίωσης. Με μια αρχιτεκτονική ευαίσθητη στην ψυχολογία αυτών των σύγχρονων φυλών, μια νέα αίσθηση της κοινότητας θα μπορούσε να αρχίσει να αντικαθιστά την αλλοτρίωση των σημερινών ογκωδών πόλεων. Για να υποστηριχτούν αυτές οι καινοτομίες στην κατοικία και την κοινότητα, θα μπορούσαν να υπάρχουν αλλαγές στους νόμους των ζωνών, τους κωδίκες των κτηρίων, τις μεθόδους χρηματοδότησης, και τους κανονισμούς ιδιοκτησίας. Συνολικά, αυτά τα μικρής κλίμακας, και με ανθρώπινές διαστάσεις ζωντανά και εργασιακά περιβάλλοντα θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν μια αναγέννηση της κοινότητας. Θα μπορούσαμε και πάλι να έχουμε την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή στη διαδικασία της καθημερινότητας στις τοπικές γειτονιές με ασχολίες όπως η οικογένεια, το παιχνίδι, και η αμοιβαία εξυπηρετική διαβίωση.

Μεγαλύτερη συμμετοχή στην πολιτική. Πολλοί από εκείνους που επιλέγουν έναν απλούστερο τρόπο ζωής έχουν αποτραβηχτεί από την παραδοσιακή πολιτική, ανίκανοι να ταυτιστούν είτε με τους συντηρητικούς είτε με τους. Βασίζονται αντ' αυτού στους δικούς τους πόρους καθώς επίσης και στους φίλους και την τοπική κοινότητά τους. Η πολιτική της απλότητας δεν είναι ούτε αριστερή ούτε δεξιά, αλλά αντιπροσωπεύει έναν νέο συνδυασμό αυτάρκειας, κοινοτικού πνεύματος, και συνεργασίας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αναλογία της εφηβείας της ανθρωπότητας για να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση για το πώς η πολιτική μπορεί να αλλάξει στο μέλλον καθώς βαδίζουμε στα νεαρά χρόνια της ενηλικιότητας μας. Μου φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν ενεργήσει ως πολιτικοί εφήβοι. Γενικά, μέχρι τώρα περιμέναμε "τη μαμά και τον μπαμπά" (τα μεγάλα ιδρύματα των επιχείρησεων και τη κυβέρνηση μας) να φροντίσουν τα πράγματα για μας και τους κατηγορούσαμε όταν δεν το έκαναν. Όμως καθώς κινούμαστε στην πρόωρη ενηλικίωσή μας αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις μας κατά μέτωπο, αναγνωρίζοντας ότι είμαστε υπεύθυνοι, και ότι κανένας δεν πρόκειται να μας σώσει.

Για να δημιουργήσουμε το βιώσιμο μέλλον για μας σε αυτόν τον πλανήτη, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα, τη συνεργασία, και τη δημιουργικότητα που απαιτεί η κατάσταση μας —θα χρειαστεί τις εθελοντικές ενέργειες εκατομμυρίων, ακόμη και δισεκατομμυρίων, ελεύθερων ατόμων που ενεργούν υπεύθυνα και σε συντονισμό ο ένας με τον άλλο. Ποτέ πριν στην ανθρώπινη ιστορία δεν έχουν κληθεί τόσοι πολλοί άνθρωποι να κάνουν τέτοιες σαρωτικές αλλαγές εθελοντικά και σε τόσο λίγο χρόνο. Η νέα πολιτική στηρίζεται στην ατρόμητη αναγνώριση ότι αντιμετωπίζουμε τη πρόκληση να ενηλικιωθούμε και να πάρουμε τη ευθύνη της ζωής μας, και τοπικά και συνολικά.

Ο αναπόφευκτος σύμμαχός μας σε αυτήν την διαδικασία είναι η επανάσταση στις επικοινωνίες. Όταν οι πολιτικές της βιωσιμότητας συνδυάζονται με τη δύναμη της τηλεόρασης και του Διαδικτύου, ο συνδυασμός θα μπορούσε να είναι μετασχηματιστικός. Η επανάσταση στις επικοινωνίες θα υποστηρίξει μια δραματική αύξηση στις προσπάθειες του κοινού να κάνουν τις εταιρίες και τις κυβερνήσεις υπεύθυνες για τις ενέργειές τους. Θα ακμάσουν οι εκστρατείες Διαδικτύου που χτυπάνε το καμπανάκι στην κυβέρνηση και στις εταιρικές καταχρήσεις και ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να μποϊκοτάρουν τα προϊόντα των εταιριών και των εθνών των οποίων οι πολιτικές είναι ανήθικες περιβαλλοντικά, οικονομικά, ή κοινωνικά.

Τέλος, μια νέα εποχή εθελοντισμού θα μπορούσε να ανθίσει. Παραδείγματος χάριν, οι νέοι θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να συνεισφέρουν μια χρονιά ή περισσότερες σε τοπική ή εθνική υπηρεσία, ίσως αποκαθιστώντας το περιβάλλον, δουλεύοντας με τη νεολαία, ή χτίζοντας κοινοτικά κέντρα.

Η ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Μια ζωή που είναι εξωτερικά απλή και εσωτερικά πλούσια εξ ορισμού γιορτάζει την ανάπτυξη των πολλών δυνατοτήτων μας. Καθώς η απλή ζωή παρέχει διαθέσιμο χρόνο, τα πεδία για μάθηση και ανάπτυξη ανθίζουν. Αυτά περιλαμβάνουν το φυσικό (όπως το τρέξιμο, η γιόγκα, και το "εσωτερικό παιχνίδι" της αντισφαίρισης). Το συναισθηματικό (όπως η εκμάθηση των δεξιοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης και της διαπροσωπικής οικειότητας).Το διανοητικό (όπως η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στις τέχνες και τη χειροτεχνία καθώς επίσης και στις βασικές δεξιοτήτες όπως η ξυλουργική, τα υδραυλικά, η επισκευή συσκευών, και η κηπουρική). Και το πνευματικό (όπως οι διάφορες μορφές περισυλλογής και χαλάρωσης, και η εξερεύνηση της σύνδεσης μυαλού σώματος με τη βιοανάδραση).

Η πρόοδος του σκοπού του πολιτισμού μας. Επιλέγοντας να ζήσουμε απλούστερα δεν σημαίνει να στρέψουμε τα νώτα στην πρόοδο, μα τελείως το αντίθετο. Η εθελοντική απλότητα είναι μια άμεση έκφραση της ανάπτυξης μας ως ωριμάζων πολιτισμός. Μετά από μια μελέτη ζωής της ανόδου και της πτώσης περισσότερων από 20 εκ των παγκόσμιων πολιτισμών, ο ιδιαίτερα εξέχων ιστορικός, Arnold Toynbee, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάκτηση εδάφους ή ανθρώπων δεν ήταν το αληθινό μέτρο της ανάπτυξης ενός πολιτισμού. Το αληθινό μέτρο ανάπτυξης, είπε, εκφράστηκε στη δυνατότητα ενός πολιτισμού να μεταφέρει ένα αυξανόμενο ποσοστό ενέργειας και προσοχής από την υλική στη μη υλική πλευρά της ζωής προκειμένου να αναπτύξει τον πολιτισμό του (δηλαδή μουσική, τέχνη, δράμα, και λογοτεχνία), την αίσθηση της κοινότητας, και τη δύναμη της δημοκρατίας. Ο Toynbee το αποκάλεσε αυτό "νόμο της προοδευτικής απλοποίησης." Είπε ότι η αυθεντική ανάπτυξη αποτελείται από μια "προοδευτική και συσσωρευτική αύξηση και στην εξωτερική κυριότητα επάνω στο περιβάλλον και στην εσωτερική αυτοδιάθεση ή την αυτο-έκφραση εκ μέρους του ατόμου ή της κοινωνίας" Πιστεύω ότι ο Toynbee είναι σωστός, και ότι η εξωτερική κυριότητα μας θα είναι εμφανής με το να ζήσουμε όλο και πιο ελαφρύτερα επάνω στη Γη, και η εσωτερική κυριότητα μας θα είναι εμφανής με το να ζήσουμε όλο και πιο ελαφρύτερα με ευγνωμοσύνη και χαρά στις καρδιές μας.

Επιλέγοντας έναν τρόπο της ζωής που είναι απλούστερος, περισσότεροι ικανοποιητικός, και πιό βιώσιμος θα μπορούσε να μας βοηθήσει να μετασχηματίσουμε μια εξελικτική συντριβή σε μια έπαρση. Προφανώς, η απλή ζωή δεν προσφέρει καμία μαγική λύση. Θα χρειαστούν εκατομμύρια και ακόμη και δισεκατομμύρια ανθρώπων να φροντίζουν τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής τους για να δημιουργήσουν έναν πιό εκφραστική και ικανοποιητική ύπαρξη για αυτούς και για όλους μας. Εν τούτοις, είναι εμψυχωτικό να γνωρίζουμε ότι ο καθένας από μας μπορεί να κάνει μια σημαντική διαφορά με τη λήψη της ευθύνης για τις αλλαγές στη ζωή μας. Οι περισσότεροι από μας έχουν δει τα όρια της γραφειοκρατίας και καταλαβαίνουν ότι, εάν απαιτείται δημιουργική δράση, αυτή πιθανόν θα έρθει μέσω των συνειδητών ενεργειών των αμέτρητων ατόμων που εργάζονται σε συνεργασία ο ένας με τον άλλο. Ένας τρόπος ζωής της συνειδητής απλότητας είναι φτιαγμένος κατά παραγγελία για την αυτο-οργανωτική δράση στην τοπική κλίμακα. Οι μικρές αλλαγές που φαίνονται ασήμαντες μεμονωμένα μπορούν να ασκήσουν τεράστια επίδραση όταν αναλαμβάνονται μαζί από εκατομμύρια.

Οι σπόροι που μεγαλώναν στον κήπο της απλότητας την προηγούμενη γενιά τώρα ανθίζουν στην άνοιξη της πλανητικής σχετικότητας τους και θα μπορούσαν να γίνουν ένα κρίσιμο συστατικό προς μια εξελικτική έπαρση.