02 March 2010

Η ιδεολογική βάση των Athens vegans


Πρόσφατα η συλλογικότητα των Athens vegans επανακαθόρισε την ιδεολογική της βάση, σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις και την κατάσταση που επικρατεί στην υπόθεση των ζώων παγκόσμια.

Με τις νέες της θέσεις η συλλογικότητα κάνει σαφές ότι θα προωθήσει τον veganism και τίποτε άλλο, επιλέγοντας να ευθυγραμμιστεί με την νέα, διεθνή προσπάθεια που αναπτύσσεται και η οποία αποκαθιστά την πραγματική σημασία του veganism ορίζοντας τον ως μια συνολική θεωρία και πρακτική ενάντια στην καταπίεση κάθε όντος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο με τις θέσεις. Περισσότερα στοιχεία στο blog της συλλογικότητας.


Η ιδεολογική βάση των Athens vegans

Έπειτα από διεξοδική ανάλυση και μελέτη της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί διεθνώς, από τη μία με την προπαγάνδα των κατεστημένων συμφερόντων και από την άλλη με τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από τις διάφορες προσεγγίσεις στην υπόθεση των ζώων, έχουμε καταλήξει στα εξής:

1- Ο veganism χρησιμοποιείται από εμάς με τον διευρυμένο του ορισμό, ο οποίος επιγραμματικά είναι η ενεργή αντίθεση στην καταπίεση κάθε όντος, ανθρώπινου ή μη. Θεωρούμε πως η καταπίεση των ανθρώπων και των ζώων είναι αλληλένδετη και γι αυτό η μονομερής προσέγγιση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική.

2- Θέλουμε να προωθήσουμε την πραγματική διάσταση του veganism (όπως ακριβώς ορίστηκε από τους θεμελιωτές του), ότι δηλαδή είναι μια θεωρία και πρακτική ενάντια στην καταπίεση, και στόχος μας είναι η αποκατάστασή του στο κέντρο της δράσης, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται στο εξωτερικό. Ειδικότερα, η πρακτική πλευρά του veganism κατανοείται πλέον ότι είναι η μόνη χειροπιαστή αλλαγή για τα ζώα και η πραγματική τους απελευθέρωση από την ανθρώπινη καταπίεση.

3- Προωθούμε αποκλειστικά τον veganism ως θεωρία και πρακτική της αντι-καταπίεσης και προσπαθούμε να ξαναφέρουμε τους vegans στην θεωρία τους και να τους δείξουμε ότι μπορούν να βασίζονται σε αυτήν και στο όραμα της.

Οι Athens vegans είναι ιδεολογικά αντίθετοι και δεν υποστηρίζουν τον βετζεταριανισμό (vegetarianism), τον ευημερισμό (animal welfare), τα δικαιώματα των ζώων (animal rights) και το μέτωπο απελευθέρωσης των ζώων (animal liberation front) καθώς θεωρούμε πως λειτουργούν αποπροσανατολιστικά. Ειδικότερα ο ευημερισμός, τα δτζ και το αλφ, κατανοώντας ότι εκτίθενται με το να ισχυρίζονται ότι αγωνίζονται για τα ζώα χωρίς να αναφέρονται στον veganism, έχουν αναγκαστεί να τον συμπεριλάβουν στην προσέγγιση τους. Αλλά αυτή η ιδιοποίηση του veganism, τον παραμορφώνει και τον μετατρέπει από μια θεωρία και πρακτική της αντι-καταπίεσης σε μια "ρηχή" εκδοχή veganism που ουσιαστικά ταυτίζεται με την vegan διατροφή ή απλά με καταναλωτική συμπεριφορά.

Επιπλέον, το μήνυμα αυτών των προσεγγίσεων είναι αντιφατικό και δεν ωθεί στο προφανές: ότι η μη εκμετάλλευση των ζώων είναι χρέος κάθε ανθρώπου. Έτσι η εμπλοκή αυτών των προσεγγίσεων αντί να οδηγεί στην υλοποίηση αυτού του χρέους λειτουργεί ως απόσπαση της προσοχής από αυτόν τον στόχο με:
-την αποδοχή της εκμετάλλευσης και την ενασχόληση με την ρύθμιση της (animal welfare), (vegetarianism),
-την ενασχόληση με την διεκδίκηση δικαιωμάτων (animal rights),
-την αντιπαλότητα με το κατεστημένο εκμετάλλευσης ζώων και την παρούσα δομή της εξουσίας (animal liberation front),

Η απάντηση μας στις παραπάνω προσεγγίσεις είναι η άμεση αλλαγή με το να γίνει ο καθένας vegan, γιατί έτσι παρακάμπτεται η εξουσία και η δομή της καταπίεσης και επιτυγχάνεται η ολική απεμπλοκή από κάθε είδους εκμετάλλευση.

4- Προωθούμε τον vegan ακτιβισμό ο οποίος είναι σύμφωνος με τις αξίες του veganism(όπως μη βία) και στοχεύει στην δημιουργία ενός vegan κινήματος και δεν υποστηρίζουμε τις δράσεις και τον ακτιβισμό των άλλων προσεγγίσεων.

5- Δεν χρησιμοποιούμε τις λέξεις χορτοφαγία/χορτοφάγος γιατί είναι ασαφείς και παραπλανητικές, αφού αδυνατούν να περάσουν την συγκεκριμένη θεωρία/φιλοσοφία.

6- Θέλουμε να διασφαλίζουμε ότι το μήνυμα της προσπάθειας μας θα είναι πάντα σαφές και θα τερματίζει την σύγχυση, γιατί μόνο έτσι θα μπορούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι να βλέπουν ξεκάθαρα τον στόχο της αντι-καταπίεσης και να διαμορφώνουν vegan συνείδηση.

7- Δεν επιδιώκουμε ούτε την γρήγορη, ούτε απλά την αριθμητική αύξηση της συλλογικότητας των Athens vegans ή του vegan κινήματος, αλλά την σταθερή και στερεή ανάπτυξη στην βάση της σωστής κατανόησης της vegan θεωρίας. Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια συμπαγή συλλογικότητα με πλήρως συνειδητοποιημένα μέλη.

8- Υπεύθυνη για την λειτουργία της συλλογικότητας είναι η συντονιστική της ομάδα, η οποία διασφαλίζει ότι η δράση της είναι σύμφωνη με τις θέσεις της και τις αρχές της. Η ένταξη ως μέλος στην συλλογικότητα γίνεται εφόσον πληρούνται οι όροι συμμετοχής και τα μέλη της συλλογικότητας δεσμεύονται να μην παίρνουν πρωτοβουλίες στο όνομα αυτής και εν αγνοία της συντονιστικής ομάδας.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την προσεκτική μελέτη και επεξεργασία των θέσεων μας, πριν ζητήσει κάποιος να γίνει μέλος και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, σε προτάσεις και παρατηρήσεις ή στο να δώσουμε διευκρινήσεις σε τυχόν ερωτήματα. Ωστόσο, ο χρόνος είναι πολύτιμος και επιθυμούμε να τον αξιοποιήσουμε δημιουργικά προς όφελος της υπόθεσης την οποία υπηρετούμε και όχι να αναλωθούμε σε διαφωνίες.

Εάν λοιπόν από την προσεκτική μελέτη των θέσεων μας συμφωνείτε και έχετε οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η θεωρία και η πρακτική του veganism πρέπει να καθιερωθεί ως η αποκλειστική προσέγγιση του αγώνα για την απελευθέρωση και των ανθρώπων και των ζώων και πιστεύετε ότι η συλλογικότητα μας είναι ο χώρος που σας εκφράζει, τότε ίσως σκεφτείτε την πιθανότητα να συμβάλλετε ενεργά και να ζητήσετε να γίνετε μέλος.

Η συντονιστική ομάδα των Athens vegans