05 January 2007


Η εκτροφή ζώων παράγει περισσότερα αέρια θερμοκηπίου από την οδήγηση αυτοκινήτων, προειδοποιεί έκθεση του Ο.Η.Ε.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS


29 Νοεμβρίου 2006 - Η εκτροφή ζώων παράγει περισσότερα αέρια θερμοκηπίου(προξενούν τη παγκόσμια θέρμανση) από όσα οι μεταφορές (όπως μετριούνται σε αντιστοιχία CO2) και απαιτούνται επειγόντως καλύτερες μέθοδοι παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης διατροφής των ζώων για να μειωθεί η εντερική ζύμωση και οι επακόλουθες εκπομπές μεθανίου, σύμφωνα με μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.


"Η εκτροφή ζώων είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες των σημερινών σοβαρότατων περιβαλλοντικών προβλημάτων," είπε ο
Henning Steinfeld, ανώτατος αξιωματούχος της Οργάνωσης Τροφίμων και Υγείας των Η.Ε (FAO). " Απαιτείται άμεση δράση για να διορθωθεί η κατάσταση."


Η εκτροφή ζώων είναι επίσης μια σημαντική πηγή υποβάθμισης του εδάφους και των υδάτων, σύμφωνα με την έκθεση του
FAO, "Η Μακρά Σκιά των εκτρεφόμενων ζώων - Περιβαλλοντικά ζητήματα και επιλογές(Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options) της οποίας ο κ. Steinfeld είναι ο κύριος συντάκτης.


"Το περιβαλλοντικό κόστος ανά μονάδα παραγωγής εκτρεφόμενων ζώων πρέπει να κοπεί στο μισό, και αυτό είναι μόνο για να αποφευχθεί η επιδείνωση της ζημίας πέρα από το παρόν επίπεδό της," προειδοποιεί η έκθεση.


Όταν συμπεριληφθούν οι εκπομπές από τη χρήση εδάφους και την αλλαγή χρήσης εδάφους, ο τομέας των εκτρεφόμενων ζώων είναι υπεύθυνος για το 9% του
CO2 που προκύπτει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά παράγει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ακόμη πιο επιβλαβών αερίων του θερμοκηπίου.


Παράγει το 65% του σχετιζόμενου με τον άνθρωπο μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο έχει 296 φορές τη δυνατότητα για παγκόσμια θέρμανση (
GWP) απ’ότι το CO2. Το μεγαλύτερο μέρος του προέρχεται από τη κοπριά.


Και αντίστοιχα είναι υπεύθυνο για το 37% ολόκληρου του προκληθέντος από τον άνθρωπο μεθανίου (23 φορές πιο θερμαντικό από το
CO2), που παράγεται κατά ένα μεγάλο μέρος από το πεπτικό σύστημα των μηρυκαστικών, και για το 64% της αμμωνίας(από τα ούρα των ζώων), η οποία συμβάλλει σημαντικά στην όξινη βροχή.


Με την αυξανόμενη ευημερία, οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερο κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα κάθε χρόνο, σημειώνει η έκθεση. Η παγκόσμια παραγωγή κρέατος προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί από τα 229 εκατομμύρια τόνους το 1999/2001 σε 465 εκατομμύρια τόνους το 2050, ενώ η παραγωγή γάλακτος προβλέπεται να αναρριχηθεί από 580 σε 1043 εκατομμύρια τόνους.


Ο παγκόσμιος τομέας της εκτροφής ζώων αυξάνεται γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο γεωργικό υποτομέα. Παρέχει εισόδημα σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους και συμβάλλει περίπου στο 40% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής. Για πολλούς φτωχούς οι αγρότες των αναπτυσσόμενων χωρών τα εκτρεφόμενα ζώα είναι επίσης μια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας για έλξη και μια ουσιαστική πηγή οργανικού λιπάσματος για τις συγκομιδές τους.


¶ΗΗ εκτροφή ζώων χρησιμοποιεί τώρα το 30% ολόκληρης της επιφάνειας του γήινου εδάφους, κυρίως μόνιμα λιβάδια αλλά συμπεριλαμβάνουν και το 33% του παγκόσμιου καλλιεργήσιμου εδάφους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφής για τα εκτρεφόμενα ζώα, σημειώνει η έκθεση.


¶ΚΚαθώς τα δάση εκκαθαρίζονται για να δημιουργηθούν νέα λιβάδια, ¶Ηη εκτροφή ζώων είναι ένας σημαντικός παράγοντας της αποδάσωσης, ειδικά στη λατινική Αμερική όπου, παραδείγματος χάριν, περίπου το 70% των προηγούμενων δασών του Αμαζόνιου έχουν αποδοθεί στη βοσκή.


¶ΤηΤην ίδια στιγμή τα κοπάδια προκαλούν ευρείας κλίμακας υποβάθμιση του εδάφους, με περίπου το 20% των λιβαδιών να θεωρούνται υποβιβασμένα λόγω της υπερβόσκησης, της συμπίεσης και της διάβρωσης. Αυτός ο αριθμός είναι ακόμα υψηλότερος στις άνυδρες περιοχές όπου οι ακατάλληλες πολιτικές και η ανεπαρκής διαχείριση των εκτρεφόμενων ζώων συμβάλλουν στην προώθηση της ερήμωσης.


Ο τομέας της εκτροφής ζώων είναι από τους πιό καταστρεπτικούς για τους όλο και περισσότερο λιγοστούς γήινους υδάτινους πόρους, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη ρύπανση των υδάτων από τα ζωικά απόβλητα, τα αντιβιοτικά και τις ορμόνες, τις χημικές ουσίες από τα βυρσοδεψία,και τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για να ψεκαστούν οι καλλιέγειες ζωοτροφών.


Πέρα από τη βελτίωση της διατροφής των ζώων, οι προτεινόμενες λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα περιλαμβάνουν:


- μεθόδους συντήρησης του εδάφους μαζί με τον ελεγχόμενο αποκλεισμό των εκτρεφόμενων ζώων από τις ευαίσθητες περιοχές.


- οργάνωση πρωτοβουλιών για εγκαταστάσεις βιοαερίου όπου θα ανακυκλώνεται η κοπριά


- βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων άρδευσης


- εισαγωγή τιμολόγησης του πλήρους κοστους για το νερό


- και φόρους για να αποθαρρυνθεί η μεγάλης κλίμακας συγκέντρωση μονάδων εκτροφής κοντά στις πόλεις.


4 comments:

Mirage said...

Καλά ας αρχίσουμε απο τα αυτοκίνητα πρώτα και βλέπουμε.

Πάντως μια είναι η πραγατική λύση: Μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού! Κανένας δεν τολμάει να το πει. Εαν δεν το κάνουμε μόνιμοι μας θα μας το επιβάλει η ΓΑΙΑ ...

ecoChris said...

Ο υπερπληθυσμός παίζει κι αυτός το ρόλο του αλλά τη διαφορά τη κάνει η πολλαπλάσια κατανάλωση ενός δυτικού που ισοδυναμεί με αυτήν 50-100 ανθρώπων των φτωχών χωρών.

Mirage said...

Ναι αλλά αυτά τα 5 δις φτωχών εαν αρχίσουν να ζούν καλύτερα και οι πλούσιοι "χειρότερα" πάλι στον ίδιο παρανομαστή θα έρθουμε. Το συνολικό Ecological Footprint θα είναι και πάλι 3-4 φορές η ΓΗ μας ...

Όπως θα γνωρίζεις οι προβλέψεις για τα επόμενα 30 χρόνια δείχνουν πως τα πρόσθετα 2-3 δις πληθυσμού θα υπάρξουν στις φτωχές χώρες (Αφρική, Ασία, κλπ) αυτές δηλαδή που έχουν και το μεγαλύτερο περιβαντολογικό πρόβλημα ...

Ειλικρινά δεν βλέπω πως μπορεί να ξεπεραστεί, παρά μόνο με την μόρφωση και τον έλεγχο των γεννήσεων στις χώρες αυτές.

ecoChris said...

Συμφωνώ μαζί σου και προσθέτω ότι πρέπει επίσης να αναλάβουμε όλοι μας τη πρόκληση να ζήσουμε βιώσιμα, κάνοντας κάθε συνήθεια και ενέργεια μας φιλική στο πλανήτη που μας φιλοξενεί.